"We hebben het lef om de kiezer duidelijkheid te geven"

CD&V presenteerde vandaag haar langverwacht sociaaleconomisch plan voor de verkiezingen. Het ambitieuze 3D-plan houdt voor 6 miljard euro aan belastingverlagingen voor werknemers en werkgevers in, binnen de termijn van 5 jaar na de verkiezingen. "Hiermee kunnen we 224.000 jobs creëren tegen 2019", maakt Vlaams minister-president Kris Peeters zich sterk. "En dat is nog een conservatieve berekening."

De afgelopen weken trokken Peeters en de andere CD&V-kopstukken langs verschillende bedrijven, scholen en organisaties in alle Vlaamse provincies. Daaruit distilleerden de christendemocraten hun sociaaleconomische agenda die ze na de verkiezingen willen realiseren. Het resultaat kreeg de naam 3D-plan mee, wat staat voor Duidelijkheid, Duurzaamheid en Doelgerichtheid.

CD&V toont zich vrijdag bijzonder trots op de geleverde wiskunde-oefening. "Ik ben erg blij met wat we vandaag naar voren hebben geschoven. Het is een goed becijferd plan, geschreven en gepresenteerd door een mooi team waarmee we naar de verkiezingen trekken. Ik heb er een goed gevoel bij", vertelde minister-president Kris Peeters in "Terzake".

"Eerst begroting op orde, dan pas belastingvoordeel"

In 2019 moet België door de lastenverlaging meer competitieve loonkosten hebben dan de buurlanden. De vennootschapsbelasting wordt niet verlaagd, maar de notionele intrestaftrek zou wel stabiliseren. CD&V wil ook 3 miljard euro vrijmaken voor de verhoging van de belastingvrije som en 3 miljard voor de vermindering van de loonlasten voor bedrijven. Die verlaging van de personenbelasting wordt weliswaar pas na twee jaar ingevoerd. Daarvoor wordt alles op alles gezet voor een begroting in evenwicht. "Ons plan vraagt tijd en geduld. Maar we garanderen mensen wel dat het geen sociaal bloedbad wordt."

CD&V wil immers extra investeren in onder meer onderwijs (1,3 miljard euro), welzijn (450 miljoen euro) en de volledige toekenning van de welvaartsenveloppes (1,8 miljard euro). Aan de nieuwe bevoegdheden die van het federale niveau naar Vlaanderen worden versluisd wil de partij 2,3 miljard extra spenderen.

"Inkomsten uit besparingen en een indirecte taxshift"

Om al deze investeringen te realiseren, moet er natuurlijk ergens geld vrijgemaakt worden. Het benodigde budget komt vrij dankzij besparingen in de federale en de Vlaamse begroting. Vlaanderen zal 1,9 miljard besparen, wat in de huidige legislatuur al realistisch is gebleken, zegt Peeters. Het federale niveau moet het met 8 miljard minder kunnen doen, wat volgens Peeters onder meer kan door een beperkte stijging van de sociale zekerheidsuitgaven en een bevriezing van de departementsbudgetten. Ook langere loopbanen brengen daar een besparing met zich mee.

Daarnaast wil CD&V extra inkomsten halen uit een harmonisering van de btw, het gelijktrekken van de accijnzen op benzine en diesel (3 miljard) en bij kleinere maatregelen, zoals een nieuwe verhoging van de accijnzen op tabak (300 miljoen).

Zal de consument dat dan niet voelen in zijn portemonnee? "Dat is afhankelijk van zijn consumptiegedrag", zegt Peeters daarover. In Nederland is echter al gebleken dat een verhoging van de accijnzen op brandstof niet noodzakelijk leidt tot de verhoopte hogere inkomsten. Heel wat consumenten komen immers in België hun tank vullen, en deze gedragswijziging was daar niet ingecalculeerd.

"Geen sociaal bloedbad, maar mensen net zekerheid geven"

De overheidsuitgaven nominaal bevriezen op het huidige niveau, zoals N-VA voorstelt, willen de christendemocraten niet. "Dat zou immers betekenen dat de aangroei van het aantal gepensioneerden automatisch zou leiden tot een daling van de pensioenbedragen", stelt de partij. "Niets minder dan een sociaal bloedbad", aldus Peeters. "Onze betrachting met dit plan is net om de mensen de maatschappelijke zekerheid te geven waar ze om vragen."

Met dit plan schiet CD&V duidelijk uit de startblokken. Kris Peeters is ervan overtuigd dat het plan zal overtuigen. "Ons plan kan de toets van experten zeker doorstaan. Ik heb trouwens nog geen enkele andere partij een programma met zoveel cijfers zien presenteren", zei Peeters. "Ik daag hen allemaal uit."

lees ook