Helft van de kustbewoners is ouder dan 50 jaar

Voor het eerst wonen er aan de Belgische kust meer 50-plussers dan jonge(re) mensen. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad en De Standaard. In Vlaanderen ligt het gemiddeld aantal 50-plussers op 39 procent, maar aan de kust ligt dat aantal op 51,71 procent.

Om die vergrijzing op te vangen, pleit de directeur seniorenzorg van het OCMW van Oostende ervoor alle flats "bejaardenbestendig" te maken. "Nu zijn de appartementen ronduit gevaarlijk voor ouderen, met te smalle gangen, te kleine kamertjes en overal niveauverschil", luidt het.

Bouwpromotoren aan de kust lopen niet warm voor zo'n algemene regel. Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) heeft oren naar het idee om bejaardenbestendig te bouwen, "maar ik denk niet dat het aangewezen is een algemene Vlaamse regel op te leggen met minimumnormen rond leeftijdbestendig wonen".