Meer dan kwart van voedsel, bestemd voor menselijke consumptie, wordt verspild

Volgens de wereldvoedselbank wordt een vierde tot een derde van het voedsel, dat bestemd is voor menselijke consumptie, verspild.

In regio's waar ondervoeding heerst, zoals Afrika en Zuid-Azië, betekent dit 400 tot 500 calorieën per persoon per dag. In welvarende gebieden kan dat oplopen tot 1520 calorieën.

"De hoeveelheid voedsel die wereldwijd verloren gaat, is een regelrechte schande," aldus Jim Yong Kim, president van de wereldvoedselbank. "Miljoenen mensen overal ter wereld gaan elke nacht opnieuw met honger slapen. Desondanks belanden miljoenen tonnen voedsel in de vuilnisbak of bederven onderweg naar het verkooppunt."

Globaal gezien zijn de voedselprijzen licht gedaald, zo'n 3 procent het laatste kwartaal, maar blijven desondanks relatief hoog. De voedselprijzen kunnen sterk verschillen van land tot land. In sommige regio's zijn de prijzen stabiel, terwijl het tegenovergestelde geldt elders, bijvoorbeeld in Zuid-Oost-Azië waar seizoensfactoren, aankoopvoorwaarden en productietekorten sterk de prijs bepalen.

De wereldvoedselbank roept alle landen op om over deze problematiek na te denken en zich te beraden.