Nog geen schoolticket voor 57 Gentse kinderen

Na het afsluiten van het online meldingsregister blijkt dat er in Gent 57 leerlingen voorlopig nog toegangsticket voor de basisschool hebben toegewezen gekregen. De aanmeldingsperiode liep vorige week ten einde. Vorig jaar moesten na die periode 93 kinderen afwachten waar ze les konden gaan volgen. Bijna driekwart van de kinderen zal terecht kunnen in de school die hun ouders als eerste voorkeur hebben opgegeven. Toch benadrukt de stad Gent dat de capaciteit van de scholen moet worden uitgebreid omwille van de hoge geboortecijfers.

De ouders die hun kind de afgelopen maand via het online register hebben aangemeld, worden vrijdag ingelicht over het resultaat. Uit de cijfers blijkt dat 2.567 kinderen werden aangemeld, onder wie 1.448 instappers. Bijna alle aangemelde kinderen (96 procent) krijgt nu een toegangsticket. Hiermee kunnen de ouders tussen 10 en 28 maart  hun kind inschrijven in de toegewezen school. Bijna drie kwart van de kinderen (72 procent) zal naar de school kunnen die de voorkeur had van hun ouders.

De 57 kinderen die voorlopig nergens terecht kunnen, zullen na de paasvakantie een school toegewezen krijgen. Dan starten immers de vrije inschrijvingen. In de hele stad Gent zijn daarvoor nog 370 plaatsen beschikbaar. Naar schatting zouden zo'n 500 kinderen momenteel nog niet aangemeld zijn.

"Situatie verbetert, maar capaciteitsverhoging blijft nodig"

"We zien dat de cijfers de goede richting uitgaan", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen), tijdelijk bevoegd voor Onderwijs, Jeugd en Opvoeding. Vorig jaar kregen immers 93 kinderen geen toegangsticket. "Er zijn meer kinderen die terecht kunnen in de school van hun eerste voorkeur." Watteeuw begrijpt naar eigen zeggen de ontgoocheling van de ouders die geen school toegewezen krijgen, maar wijst erop dat ze na 22 april nog kunnen inschrijven voor één van de 370 vrije plaatsen.

Alle Gentse onderwijsnetten blijven onder impuls van de stad inzetten op een structurele capaciteitsuitbreiding. "Er blijft nood aan uitbreidingen door de hoge geboortecijfers en het belang van keuzevrijheid", zegt Watteeuw. "Ook voor het lager onderwijs is er nood aan uitbreiding, want de kleuters schuiven uiteraard jaar na jaar door naar de hogere jaren." Via verschillende projecten over de netten heen worden de komende jaren 2.800 extra plaatsen gecreëerd.