Tekort aan professionele tolken bij rechtszaken

Rechters doen vaak een beroep op de aanwezigen van de zitting om te tolken. Een gebrekkige regeling voor gerechtstolken ligt aan de basis van het probleem.

"Kan er iemand in de zaal tolken?". Deze vraag klonk deze week op een Brusselse zitting, toen de rechter tijdens de uitspraak van het vonnis geen tolk Nederlands vond.

"Er wordt soms een beroep gedaan op advocaten, politieagenten of zaalwachters om vonnissen en zelfs een verhoor van een verdachte op zittingen te tolken", zegt VRT-journaliste Liesbeth Indeherberge in "De ochtend". "Eigenlijk komt dit vaak voor in Brussel, en ook in andere arrondissementen."

Ook Jacques Mahieu, voorzitter van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg, beaamt dit feit. "Dit is soms dagelijkse kost. Het is vaak moeilijk om tolken te vinden, zeker in minder courante talen. Toch leidt het slechts zelden tot incidenten of klachten."

Wettelijk is er niets mis mee, maar de verantwoordelijkheid komt volledig bij de tolk te liggen. Aangezien er geen controle is op de competenties van de tolk, roept dat toch vragen op over de kwaliteit van de vertaling.

Tolken pleiten al jaren voor een duidelijk statuut. Een week geleden is een voorstel goedgekeurd dat een nationaal tolkenregister moet mogelijk maken. Tot nu toe werken de rechtbanken officieus met lijsten van gerechtstolken. Die worden wel gescreend, maar meestal beperken de voorwaarden zich tot een taalkennistest en het bezit van een blanco strafblad.