Universiteiten en hogescholen eisen meer autonomie en geld

De Vlaamse universiteiten en hogescholen eisen meer autonomie en geld. Dat schrijven ze in een verkiezingsmemorandum. Als ze geen extra geld krijgen, denken de hogescholen en universiteiten eraan om het inschrijvingsgeld op te trekken. Het is de eerste keer dat ze een gezamenlijk eisenpakket op tafel leggen.
Archieffoto

"Het is vijf voor twaalf voor het Vlaams hoger onderwijs. De universiteiten en hogescholen hebben dringend nood aan meer autonomie en geld. Anders brengen we de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar", luidt de boodschap waarmee ze vandaag, naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei, naar alle politieke partijen stappen.

Ze eisen meer autonomie en vertrouwen van de overheid om zelf beleid te voeren en te bepalen hoe ze hun middelen besteden. "Wij zijn de meest gecontroleerde instellingen van de Vlaamse overheid", zegt Paul De Knop, VUB-rector en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad in De Morgen. "Natuurlijk willen we verantwoording afleggen, maar het micromanagement waar we nu mee te maken krijgen, gaat te ver."

Een ander punt dat ze aanhalen, is hun onderfinanciering. Ze eisen 150 miljoen euro extra per jaar voor onderzoek en ontwikkeling, maar ook meer geld voor hun werking, infrastructuur en personeel, onder meer om de werk- en prestatiedruk tegen te gaan.

"We kunnen niet leven met het budgettaire perspectief zoals het nu is", reageert minister van Staat Willy Claes, die de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad voorzit. "Zonder extra geld moeten we bijvoorbeeld denken aan een verhoging van het inschrijvingsgeld."

lees ook