"Maak één minister verantwoordelijk voor vrijwilligersbeleid"

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen wordt vandaag de Week van de Vrijwilliger opgestart. Van 1 tot en met 9 maart worden vrijwilligers op allerlei manieren in de bloemetjes gezet. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vraagt de politieke partijen om werk te maken van "een coherent en stimulerend Vlaams vrijwilligersbeleid". Daarbij hoort ook een minister die dat beleid coördineert, luidt het in het memorandum van het steunpunt.

De Vlaamse overheid nam al veel initiatieven in verband met vrijwilligerswerk, maar het beleid is versnipperd en komt niet binnen alle beleidsdomeinen even consequent aan bod, zo luidt het in het memorandum. "Dat leidt tot onzekerheid, verschil in waardering, concurrentie tussen sectoren, en verschil in beschermingsgraad voor de vrijwilligers."

Het steunpunt pleit voor een "gecoördineerd beleid". "De Vlaamse regering engageert zich om de ontwikkeling van een duidelijke visie op een Vlaams vrijwilligers(werk)beleid te realiseren, met als kernelement dat vrijwilligers, en vrijwilligerswerk, ongeacht de aard van de activiteit, de sector, de vorm van de organisatie evenredig en gelijkwaardig kunnen ontwikkelen", stelt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in zijn memorandum. "In de schoot van de Vlaamse regering wordt hiertoe een coördinerend minister aangesteld."

Het steunpunt vraagt onder meer permanent overleg tussen politiek en werkveld, en pleit ook voor de uitbouw van een expertisecentrum vrijwilligerswerk.

De koepel van de christelijke werknemersorganisaties ACW houdt vandaag startmomenten voor de Week van de Vrijwilliger in Geel en Roeselare. Bond zonder Naam vzw organiseert "GAS-beloningenacties" in Genk, Gent en Antwerpen. Op dinsdag is er een studievoormiddag "Samen Vrijwilligen" in Antwerpen.