Italiaanse regering redt Rome van het faillissement

De nieuwe Italiaanse regering heeft gisteravond een nooddecreet goedgekeurd waarmee ze de hoofdstad Rome een financiële injectie van 570 miljoen euro geeft. De Romeinse burgemeester had eerder gewaarschuwd dat de stad essentiële dienstverlening zou moeten schrappen zonder financiële hulp.

Met de 570 miljoen euro moet Rome van het faillissement gered worden. Het geld moet onder meer dienen om de ambtenarenlonen te betalen, het openbaar vervoer te laten rijden en het vuilnis op te halen.

Hoewel het niet de eerste keer is dat de Italiaanse regering geld pompt in Rome - ze deed dat sinds 2008 elk jaar - is de financiële injectie omstreden in Italië. Critici zeggen dat premier Matteo Renzi Rome een voorkeursbehandeling geeft. Ze vinden dat de stad inefficiënt bestuurd wordt, er te veel personeel werkt en te vaak geplaagd wordt door stakingen, vooral bij het openbaar vervoer.

De Italiaanse regering heeft wel enkele voorwaarden opgelegd voor de financiële steun. Zo moet het stadsbestuur verantwoording afleggen over hoe het het begrotingstekort van de hoofdstad wil verkleinen. Rome moet ook onroerend goed verkopen en het ambtenarenkorps efficiënter laten werken.

Rome heeft een schuld van 14 miljard euro. De stad wil die in 2048 afgelost hebben.