Lutgen lanceert fiscaal plan CDH: 140.000 banen

CDH-voorzitter Benoît Lutgen heeft in een interview in L'Echo de "fiscale revolutie" van het CDH gelanceerd. Dat plan moet volgens Lutgen 10 miljard euro opleveren, 140.000 jobs creëren, de economie stimuleren en onze fiscaliteit vereenvoudigen zodat het systeem "rechtvaardig, efficiënt en begrijpelijk" is.

"Vandaag de dag is onze fiscaliteit zijn legitimiteit verloren omdat mensen met gelijkaardige inkomsten vaak een heel verschillend bedrag aan belastingen betalen. Bovendien weegt onze fiscaliteit vooral op arbeid, terwijl iedereen net jobs wil creëren. (...) De fiscaliteit moet vooral wegen op alles wat het welzijn van de mensen kan schaden, zoals fraude, vervuiling en speculatie", legt de CDH-voorzitter uit in de krant.

Volgens Lutgen moet het fiscale systeem voor minstens 10 jaar gestabiliseerd worden. "We leggen de regels vast en herstellen het vertrouwen. Want er is naast een sociale zekerheid in dit land ook nood aan een fiscale zekerheid", aldus Lutgen.

Het CDH pleit daarom voor een "correcte, begrijpelijke en efficiënte" fiscaliteit. Zo moet het systeem arbeid minder belasten, jobs creëren en voorzien in fors lagere sociale bijdragen. Bovenal moet de fiscale hervorming geloofwaardig en budgettair haalbaar zijn.

In het plan pleit de partij onder meer voor een aanpassing van het systeem van de notionele intrestaftrek, een investeringsaftrek, een belasting op meerwaarden op de beurs, een verschuiving naar milieubelastingen en een versterking van de strijd tegen de fiscale fraude.

lees ook