Massabetoging ultraorthodoxe Joden in Jeruzalem

In Israël zijn honderdduizenden ultraorthodoxe Joden op straat gekomen uit protest tegen het mogelijke invoeren van de dienstplicht voor ultraorthodoxe religieuze studenten. Die zijn momenteel vrijgesteld van legerdienst.

Volgens de politie kwamen er 300.000 betogers op straat. De massale demonstratie geldt als een van de grootste betogingen in de geschiedenis van Israël. De Joden uiten hun ongenoegen tegen de geplande legerdienst voor streng religieuze mannen. Een wetsvoorstel van de regering van Benjamin Netanyahu over een rechtvaardiger verdeling van de dienstplicht, wordt deze maand door het parlement goedgekeurd.

Ultraorthodoxe yeshiva-studenten, die nu nog vrijstelling genieten, zullen dan moeten kiezen tussen militaire- of burgerdienst. Blijven doorstuderen op kosten van de belastingbetalers is er niet meer bij. Er zijn nu nog zo'n honderdduizend orthodoxe mannen die vrijstelling krijgen van de militaire dienst. Zij kunnen zich een leven lang wijden aan de gesubsidieerde studie in een Talmoedschool, maar dat zou vanaf 2017 veranderen met het nieuwe wetsvoorstel van Netanyahu.

De hervorming krijgt de goedkeuring van de meerderheid van de Israëli's. Ze vinden het de rechtzetting van een historische onrechtvaardigheid, die al geldt sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. Toen waren de ultraorthodoxe yeshiva-studenten fel in de minderheid, maar anno 2014 is hun aantal gegroeid tot 10 procent van de bevolking. Voor alle andere Israëli's is de militaire dienstplicht verplicht: voor mannen gedurende drie jaar, voor vrouwen twee jaar.