Nieuwe regels Senaat zouden op dit moment heel wat meer kosten

Als de aanstaande nieuwe regels met betrekking tot de hervorming van de Senaat nu al van toepassing waren, zouden alle partijen samen zo’n 4,2 miljoen euro extra aan dotaties ontvangen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door politicologen Jef Smulders en Bart Maddens van de KU Leuven dat vanmorgen in "De zevende dag" werd toegelicht.
REPORTERS

Een van de hervormingen waarover in het kader van de zesde staatshervorming een akkoord werd bereikt, is een grondige vernieuwing van de samenstelling en de werking van de Senaat. Voortaan worden de senatoren niet langer rechtstreeks gekozen, maar zullen ze uit de regionale parlementen worden afgevaardigd zonder dat ze daarvoor extra worden betaald. Hun aantal daalt bovendien van 71 naar 60 en de fractietoelagen worden met liefst 75 procent teruggeschroefd.

Omdat zowat alle politieke partijen hierdoor aanzienlijk minder dotaties zullen ontvangen, is tegelijk een compensatiemechanisme uitgewerkt. Enerzijds wordt de zogenoemde federale dotatie opgetrokken. Dit is het bedrag dat partijen ontvangen voor elke stem die ze voor de Kamer krijgen. Anderzijds worden ook de fractietoelagen in de Kamer opgetrokken. Concreet zal elke Kamerfractie die uit minstens 5 leden bestaat per lid zo’n 8.000 euro extra ontvangen.

Deze nieuwe regels worden na de verkiezingen van 25 mei van kracht. Politicologen Smulders en Maddens zijn echter nagegaan welke de gevolgen voor het totale kostenplaatje zouden zijn indien de regels nu al van toepassing waren op basis van de verkiezingsuitslag van 2010.

Uit dit onderzoek blijkt dat alle partijen samen in dat geval ongeveer 4,2 miljoen euro extra aan dotaties zouden ontvangen. Vooral partijen die meer stemmen binnenhaalden voor de Kamer dan voor de Senaat zouden er hun voordeel mee doen. In het omgekeerde geval zou de toename minder groot zijn. Partijen zonder verkozenen in de Senaat zouden amper voordeel doen met de nieuwe regels.

In “De zevende dag” is het onderzoek vanmorgen nader toegelicht in de rubriek "Fact check". Dit fragment kan u hieronder herbekijken.