Notaris afschaffen bij aankoop van een huis?

De SP.A wil de rol van de notaris bij de aankoop van een huis schrappen. Op die manier kunnen kopers enkele duizenden euro's besparen. De N-VA vindt dat notarissen echter een maatschappelijke rol vervullen.

Ambtenaren kunnen de taken van een notaris perfect overnemen", zei SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt in "De zevende dag".

"De passage bij een notaris is een verplichte passage die nogal extra kost. Eigenlijk is de notaris een dure ambtenaar want de notaris is iemand die iets doet voor de overheid en zich laat betalen door de mensen. Hij organiseert zich als een vrij beroep, maar kan eigenlijk altijd gebruikmaken van het feit dat je langs zijn kassa moet passeren."

De SP.A wil ook andere functies van de notaris herbekijken. De N-VA is het daar niet mee eens, zo bleek uit het debat in "De zevende dag" en vindt dat notarissen wel degelijk een maatschappelijke rol vervullen.

"Het is net de kracht van de notaris dat hij door het feit dat hij ook een zelfstandige is die vertrouwensband en die onafhankelijke onpartijdige relatie met een cliënt kan handhaven", zei N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers, "iets wat volgens mij een openbaar ambtenaar niet kan".

"Ik kan me ook niet voorstellen dat een cliënt bijvoorbeeld aan een loket zijn testament zou dicteren. Ik vind dat de notaris wel zijn vertrouwensrol voor de burger op die manier in stand houdt en dat dat zijn sterkte is."