Leerlingen met specifieke noden makkelijker naar gewone school

Leerlingen met een lichte mentale beperking of een leerstoornis kunnen voortaan makkelijker les volgen in het gewoon onderwijs. Het Vlaams Parlement heeft het zogenoemde M-decreet goedgekeurd, dat maatregelen bevat waardoor meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich kunnen inschrijven in het reguliere onderwijs. Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) noemt het een belangrijke stap in de richting van inclusief onderwijs.

Met het M-decreet vertrekt de Vlaamse regering van het principe "gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is", stelt Smet. In de praktijk komt het erop neer dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zich in het gewone onderwijs kunnen inschrijven. Aan de scholen wordt gevraagd om "redelijke aanpassingen" te doen.

Die aanpassingen kunnen gaan van het aanbieden van specifieke software voor leerlingen met dyslexie of een gebarentolk voor een dove leerling. Enkel wanneer de aanpassing voor de school "onredelijk" zou zijn, kan de leerling doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

Concreet komt het erop neer dat duizenden leerlingen voortaan les zullen volgen in het gewoon in plaats van het buitengewoon onderwijs. Als gevolg daarvan zullen ook de financiële middelen verschuiven. Smet benadrukt dat er geen middelen zullen bijkomen of verdwijnen. "Ze zullen gewoon anders worden ingezet."

Het decreet krijgt veel kritiek. Oppositiepartijen Open VLD, Vlaams Belang en Groen zijn tegen. De onderwijsbonden vragen om uitstel. Ze vrezen dat het personeel te weinig steun krijgt en dat er onvoldoende geld is om de maatregelen in de praktijk te brengen.

Meest gelezen