Klokkenluidersregeling voor federale ambtenaren vanaf 5 april

Vanaf 5 april treedt de klokkenluidersregeling voor federale ambtenaren in werking. Dat staat de lezen op "fed web", de portaalsite van het federale personeel.

De klokkenluidersregeling geeft praktische uitvoering aan de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden. Die wet kwam er op voorstel van senator Wouter Beke (CD&V). Zaterdag verschenen in dat kader vacatures in de kranten voor de aanwerving van een Nederlandstalige en Franstalige forensic auditor (m/v) voor de federale Ombudsman.

"Tot nog toe sloeg ons land een slecht figuur bij internationale rankings van organisaties zoals Transparency International. Bijvoorbeeld als het ging over de strijd tegen corruptie. Het ontbreken van een meldpunt was daar een belangrijk element bij", zegt senator Wouter Beke aan Belga. "Ik stelde vast dat er op Vlaams niveau wel een klokkenluidersregeling actief was en dat die haar deugdzaamheid had bewezen. Daarom diende ik het voorstel in om dit ook op federaal niveau mogelijk te maken."

De wet beantwoordt aan bepaalde verplichtingen en aanbevelingen van internationale organisaties (Verenigde Naties, OESO, Raad van Europa en EU). Ze dicht bepaalde hiaten in de reglementering en verbetert het openbaar bestuur. Het nieuwe meldingssysteem wordt beheerd door de federale Ombudsman, door de oprichting van een "Centraal Meldpunt voor Veronderstelde Integriteitsschendingen" en een intern contactpunt dat bestaat uit een vertrouwenspersoon per taalrol in elke overheidsorganisatie.

Als de informatie die door een personeelslid wordt aangebracht, op basis van een redelijk vermoeden is en in vertrouwen gemeld werd, moet de federale ombudsman het personeelslid beschermen tegen maatregelen met nadelige gevolgen in zijn werkomstandigheden. Bij bedrieglijke meldingen daarentegen wordt het personeelslid gesanctioneerd.

Meest gelezen