"Minister moet targets opleggen voor antibioticagebruik"

"De minister van Volksgezondheid moet het lef hebben targets op te leggen om het antibioticagebruik terug te dringen", vindt Herman Goossens, professor microbiologie van Universiteit Antwerpen. Er is een overzicht verschenen van het antibioticagebruik in dertien Oost-Europese landen, waarvan de meesten een lager verbruik hadden dan België. Hier werden in 2011 dagelijks per 1.000 inwoners 31 dosissen ingenomen. Enkel Turkije, Montenegro, Griekenland, Tadzjikistan en Cyprus scoorden hoger.

"We zijn een plan aan het schrijven voor de volgende regeringsonderhandelaar, waarin ook dit thema wordt opgenomen", zegt Goossens. "Over de concrete targets hebben we nog geen consensus gevonden, maar als het van mij afhangt wordt hierover in de volgende legislatuur een beslissing genomen. Veel zal afhangen van de volgende minister, want de laatste jaren is het moeilijker geworden hierin vooruitgang te maken."

Zoals bekend wordt in ons land al een jaar of vijftien campagne gevoerd tegen het overdreven gebruik van antibiotica, maar Goossens meent dat die campagnes niet langer volstaan. "In 2000 startte een campagne die elk jaar herhaald wordt", zegt Michiel Costers, coördinator van het Belgische antibioticacentrum. "Van 2000 tot 2009 is het verbruik met een derde gedaald, maar de laatste jaren hebben we geen noemenswaardige daling meer gezien." Hij voegt eraan toe dat het besef groeit dat er iets concreets gedaan moet worden. "Vroeger was er weinig animo. De geesten zijn aan het evolueren, bij de huisartsen, maar ook bij het brede publiek. We beginnen dat te zien, al is het natuurlijk een werk van lange adem."

De woordvoerster van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) laat weten dat de minister gekozen heeft voor de weg van de campagne, en niet voor die van de targets. "Het is trouwens heel moeilijk die te definiëren", klinkt het.