"Niemand heeft me attent gemaakt op afwezigheid Terwingen"

"Niemand van de meerderheid, noch van CD&V, noch van Open VLD, heeft me erop attent gemaakt dat meneer Terwilgen niet bij de stemming aanwezig was". Dat zegt Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), die als voorzitter van de Kamercommissie Justitie de stemming over de familienamen liet doorgaan.

"Ik had een duidelijke afspraak gemaakt met heel mijn commissie", zegt Van Vaerenbergh in "Villa Politica". "De afspraak was dat we vijf minuten gingen schorsen, daarna gingen we over tot de stemming."

Dat CD&V-fractieleider Raf Terwilgen nog buiten stond de bellen toen er gestemd werd, had Van Vaerenbergh niet in de gaten. "Dat is me niet opgevallen. En niemand van de meerderheid, noch van CD&V, noch van Open VLD, heeft me erop attent gemaakt dat hij niet aanwezig was". "Dat was toch een minimum aan beleefdheid geweest", voegde ze er later nog aan toe.

Heeft Van Vaerenbergh niet overwogen om de stemming over te doen? "Nee, dat is een precedent, temeer omdat er veel protest was in de commissie."