"Ringland geen alternatief voor Oosterweel, maar wel complementair"

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) spreekt tegen dat het Ringland-project van enkele stedenbouwkundigen en geëngageerde burgers een alternatief kan zijn voor de Oosterweelverbinding. Volgens de BAM kan Ringland de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen niet oplossen omdat het project geen werk maakt van een nieuwe Scheldekruising. Maar het zou op langere termijn wel complementair kunnen zijn met Oosterweel, klinkt het.

De BAM noemt Ringland "vooral stedelijk een sterk verhaal" omdat het een toekomstbeeld schetst van een overkapte Antwerpse ring, die heel wat extra ruimte kan opleveren. Het plan pakt volgens de BAM echter enkel de Antwerpse verkeersstromen Zuid-Noord en Zuid-Oost aan en ontlast de overvolle Kennedytunnel dus niet. "Het voornaamste mobiliteitsknelpunt in de Antwerpse regio is het ontbreken van een bijkomende snelwegtunnel onder de Schelde", luidt het. "Ringland zorgt, in tegenstelling tot de Oosterweelverbinding, dus niet voor een verbetering van de bereikbaarheid van stad en haven."

Ringland kan in de ogen van de BAM mogelijk wel gezien worden als een toekomstige aanvulling op de Oosterweelverbinding. "Oosterweel zorgt voor een ontlasting van de zuidelijke ring en de toekomende snelwegen waardoor een overkapping van de snelweg een stuk eenvoudiger wordt", gaat de mededeling verder. Die stelling werd eerder op de dag door de initiatiefnemers van Ringland nog in twijfel getrokken, op basis van het overkappingsonderzoek dat de stad Antwerpen in 2012 liet uitvoeren. Vooral op het noordelijke traject zou de Antwerpse ring volgens hen momenteel te complex zijn om aan de Europese tunnelnormen te kunnen voldoen.