"Toeter is screeningsinstrument, geen ingangsexamen"

De Toetertest is nooit bedoeld als een ingangsexamen, maar als een screeningsinstrument om moeilijkheden op te sporen. Dat zegt Patrick Lancksweerdt, schoolpsycholoog van de Belgische Federatie van Psychologen die de test ontwikkelde. Hij reageert op de kritiek op de Toetertest.

De Toetertest ligt onder vuur omdat hij verouderd zou zijn. "Dat is klinkklare onzin", zegt Lancksweerdt. "Net als alle psychologische testen wordt de Toeter regelmatig herzien met nieuwe normen. Dat is in 2005 nog gebeurd."

Het échte probleem is dat de Toetertest verkeerd gebruikt wordt, zegt Lancksweerdt. Bovendien wordt hij ook vaak verkeerd geïnterpreteerd. "Vandaag zien we dat de Toeter door kleuterjuffen gehanteerd wordt als een soort van ingangsexamen voor het eerste leerjaar. Maar daar is de test nooit voor bedoeld."

De Toeter is daarentegen een screeningsinstrument, bedoeld om problemen met de ontwikkeling en een aantal schoolse vaardigheden tijdig te detecteren. Zo kunnen problemen sneller geremedieerd worden.

De Belgische Federatie van Psychologie zegt de heisa rond de Toetertest vijftien jaar geleden al te hebben voorspeld. Toen werden de toenmalige PMS-centra omgevormd tot CLB's en werd de Toetertest niet meer afgenomen door de schoolpsychologen, maar door leerkrachten die niet opgeleid zijn om hem te interpreteren.