"Vriendelijk voor grote vissen, maar streng voor kleine"

"Vriendelijk voor de grote vissen, maar streng voor de kleine." Dat is de eindbalans die Ecolo-Groen opmaakt voor het beleid van de regering-Di Rupo van de afgelopen legislatuur. "De regering van klassieke partijen heeft voor de weg van de minste weerstand gekozen", zegt Groen-voorzitter Wouter Van Besien. "Dat was de prijs die de socialisten moesten betalen voor het premierschap, maar is ook een gevolg van het naar rechts opschuiven van CD&V."

Enkele weken voor het einde van de legislatuur, maakten de groenen een balans op van de voorbije regeerperiode. Ze maakten niet zomaar een rapport op van elke minister, maar keken naar thema's die voor hen van belang zijn: het sociale beleid, het groene beleid, de relance, de bankensector en bij uitbreiding mobiliteit.

De "rode draad" die Ecolo-Groen daarbij ontdekte, was dat het beleid van de regering-Di Rupo streng is geweest voor de kleine garnalen, maar vriendelijk voor de grote spelers, aldus fractieleider Stefaan Van Hecke. "Dat was vooral zo op sociaal-economisch vlak, maar ook op vlak van justitie en buitenlands beleid zijn daar voorbeelden van te geven".

Op sociaal vlak zien de groenen dat het voor euromiljonairs "business as usual" was, maar dat het gezinsbudget zwaar onder druk kwam te staan. Ze herhalen daarbij hun kritiek dat schoolverlaters langer moeten wachten op een uitkering en er minder lang recht op hebben, maar dat de jeugdwerkloosheid de voorbije vijf jaar sterk is gestegen in Vlaanderen. Ook laakt Groen dat er meer werklozen zijn, maar dat de werkloosheidsuitkeringen intussen degressief zijn gemaakt.

Een terugkerende kritiek slaat op de aanpassing aan de index. "Met ogenschijnlijk onschadelijke maatregelen heeft de regering in de praktijk een indexsprong gerealiseerd", aldus Van Hecke. Hij haalt daarbij ook de daling van de btw op elektriciteit aan. "Intussen is het 18 maanden geleden dat de spilindex is overschreden. Indien dat volgens de berekeningen in december of januari zal gebeuren, zal het meer dan twee jaar geleden zijn dat de lonen en uitkeringen werden aangepast", luidt het.

Meest gelezen