Danneels krijgt stukken "Operatie Kelk" terug

De stukken die in beslag zijn genomen bij de illegale huiszoekingen in het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke Kerk, moeten worden teruggegeven. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist.

Onder leiding van een Brusselse onderzoeksrechter namen speurders in juni 2010 tientallen stukken in beslag in het aartsbisschoppelijk paleis, de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels in Mechelen.

In mei vorig jaar oordeelde het Hof van Cassatie definitief dat de huiszoekingen nietig waren. Dinsdag vroeg de advocaat van Danneels aan de KI om de teruggave van de inbeslaggenomen stukken, maar het federale parket verzette zich daartegen. Volgens het parket moeten de stukken op de griffie blijven liggen ter inzage van de verdediging, in afwachting van een uitspraak ten gronde over de zaak.

De Brusselse KI oordeelde vandaag dat al het illegaal inbeslaggenomen materiaal moet worden teruggeven. De raadsman van kardinaal Danneels is tevreden met de uitspraak. “Dit is slechts een logische gevolgtrekking van het arrest van de KI op 18 december 2012 waarbij de huiszoekingen bij het aartsbisdom en bij Danneels nietig werden verklaard”, zegt meester Fernand Keuleneer. “Dat arrest werd in mei 2013 bevestigd door het Hof van Cassatie, dus die stukken hadden al lang terug moeten zijn. Helaas hebben we hiervoor een procedure moeten opstarten bij de KI, die ons nu gelijk heeft gegeven.”