Gentenaar fietst 10.000 kilometer voor goed doel

Jeroen De Schepper, een 34-jarige leerkracht uit Gent, vertrekt op 5 april voor een fietstocht van meer dan 10.000 kilometer door Europa. Daarmee wil hij meer bekendheid geven aan de ziekte van Huntington, een erfelijke aandoening die in België een duizendtal patiënten treft. Het project werd vandaag voorgesteld in het UZ Gent.

Tests hebben uitgewezen dat De Schepper de ziekte zelf niet zal krijgen, maar hij verloor er wel al zijn oma en tante aan. Twee andere tantes lijden ook aan de ziekte. Met de fietstocht van vier maanden wil De Schepper geld inzamelen voor patiëntenverenigingen en aangepaste tehuizen. Vooral in Oost-Europa is daar nood aan, zegt hij.

De ziekte van Huntington is een zeldzame, ongeneeslijke, erfelijke, neurodegeneratieve aandoening. Ze tast de hersenen aan en leidt tot symptomen zoals onwillekeurige bewegingen, verstandelijke achteruitgang en psychische stoornissen. Patiënten overlijden gemiddeld 15 tot 20 jaar na aanvang van de ziekte. De eerste symptomen duiken meestal op tussen 35 en 45 jaar.

De rector van de Gentse universiteit, professor Anne De Paepe, steunt de actie. Als diensthoofd Medische Genetica in het UZ Gent is zij nog steeds betrokken bij de opvolging van patiënten met huntington.