Nederlandstalige griffies Brussel: dossiers in voormalig toilet

Het Nederlandstalig personeel van de correctionele griffie in Brussel is niet te spreken over hun nieuwe lokalen. Vanaf 1 april splitsen de rechtbanken in Brussel in een Nederlandstalig en een Franstalig gedeelte. De griffies zijn begin deze week al verhuisd.

Enkele weken geleden werd het Franstalige en Nederlandstalige personeel op de dienst vastgestelde zaken, waar de dossiers liggen voor de processen die de eerstkomende weken behandeld worden, al gescheiden binnen hetzelfde lokaal. De Franstalige correctionele griffie blijft in het ruime, frisse lokaal dat goed verlicht en verlucht is.

Maandag is het Nederlandstalige personeel dan moeten verhuizen naar kleinere lokalen die in slechte staat zijn. Het gaat om lokalen die een vijftal jaar hebben leeggestaan, nadat de burgerlijke beslaggriffie naar het nabijgelegen Montesqieu-gebouw vertrok, en waar een aanhoudende muffe geur hangt. Het behangpapier is op verschillende plaatsen beschadigd, de ramen uit enkel glas geven nauwelijks mogelijkheid tot verluchting, ook al zit er her en der een barst in, en geven uit op een smerig dak en zwarte muren.

Zowel bij het personeel als bij de Nederlandstalige rechters en advocaten is de onvrede groot. "Dit zijn schrijnende en onaanvaardbare toestanden", zeggen verschillende advocaten. "Het lijkt wel of we een eeuw in de tijd terugkeren. Het verschil met de vorige lokalen, waar nu enkel de Franstalige griffie zit, kon niet groter zijn. We vragen ons ook af waar deze verhuizing goed voor is." Er is ook nauwelijks plaats voor de advocaten om hun dossiers in te kijken.

Niemand van het personeel wil iets voor de microfoon zeggen, maar het zit hen hoog: zo worden de dossiers bewaard in een voormalig toilet. In dat lokaal stijgt de temperatuur overigens tot tropische hoogtes door een ontregelde radiator.

"Geen rondje Vlamingen pesten"

Luc Hennart, tot 1 april de eerste voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en vanaf 1 april de eerste voorzitter van de Franstalige rechtbank, beseft dat de situatie niet ideaal is. "Ik was geen voorstander van deze verhuizing", zegt hij. "Ik besef dat dit kan lijken op een rondje Vlamingen pesten, maar dat is het niet. Ik had voorgesteld beide griffies in hetzelfde lokaal te laten, met bordjes voor de Nederlandstalige en de Franstalige dienst, zoals het ook op de griffie van de bewijsstukken het geval zal zijn. Vanuit Nederlandstalige hoek is echter sterk aangedrongen op een fysieke scheiding. Ik ben dan maar op zoek gegaan naar lokalen die gebruikt konden worden."

De voorzitter beseft naar eigen zeggen ook dat de huidige lokalen nauwelijks aanvaardbaar zijn. "De toestand van die lokalen is inderdaad allesbehalve benijdenswaardig, maar het zou een tijdelijke oplossing moeten zijn. Ik zeg 'moeten', want uiteindelijk zouden ze moeten verhuizen naar het voormalige postkantoor, maar dat staat al jaren leeg en ondanks herhaaldelijk aandringen zijn de nodige werken daar nog steeds niet uitgevoerd. Anderzijds zijn er wel meer lokalen in het justitiepaleis die in een erbarmelijke toestand verkeren en waar Frans- en Nederlandstaligen samen zitten."

De aanstaande voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank, Alfred Vanwinsen, wil pas volgende week uitleg geven over zijn nieuwe rechtbank.