Nieuwe Europese spaarrichtlijn na zes jaar goedgekeurd

De herziening van de Europese spaarrichtlijn is na zes jaar onderhandelen tussen de lidstaten goedgekeurd. Op de Europese top ging de Luxemburgse eerste minister Xavier Bettel als laatste overstag, maar slechts nadat hij garanties kreeg over de uitwisseling van fiscale gegevens door landen buiten de Europese Unie.

Dat Bettel zijn veto laat vallen, is zonder meer een doorbraak in de Europese strijd tegen fiscale fraude. De nieuwe richtlijn breidt het toepassingsgebied uit van de originele spaarrichtlijn uit 2005 die lidstaten verplicht informatie uit te wisselen over de spaarinkomsten van buitenlandse EU-burgers.

Luxemburg en Oostenrijk hebben zich jaren tegen de uitbreiding verzet omdat de feitelijk opheffing van hun bankgeheim zware gevolgen zou kunnen hebben voor hun financiële sector. In de loop van 2013 kwamen ze echter onder toenemende druk om de tekst goed te keuren toen de aanpak van fraude bovenaan de internationale politieke agenda terechtkwam, iets waar het "offshore leaks-schandaal" veel mee te maken heeft.

Op vraag van de twee, nog steeds aarzelende landen startte de Europese Commissie onderhandelingen met Zwitserland en vier ministaatjes (Liechtenstein, Monaco, Andorra en San Marino) over bilaterale overeenkomsten die een fiscale gegevensuitwisseling moeten garanderen volgens de principes van de spaarrichtlijn. Luxemburg en Oostenrijk zijn er namelijk als de dood voor dat die vijf niet-EU-landen hun financiële belangen zouden schaden van zodra de Europese rangen gesloten worden.

Vorige week zei Oostenrijk al dat het de spaarrichtlijn zou goedkeuren. Donderdagavond gaf ook Bettel zijn fiat. Maar dat deed hij alleen maar nadat hij van zijn 27 Europese partners de garantie kreeg dat de Commissie tegen einde dit jaar haar onderhandelingen met de vijf niet-EU-landen afrondt. Als die niet voor een "level playing field" zorgen, en dus een concurrentienadeel voor de EU creëren, "zal de Commissie voorstellen hoe de vijf landen stevig aangemoedigd kunnen worden om zich aan de OESO-standaard te houden", zei Bettel op een persconferentie. Die globale standaard voor automatische informatie-uitwisseling werd vorig jaar op OESO-niveau aangenomen en moet wereldwijd voor een eerlijke gegevensuitwisseling zorgen.

Administratieve samenwerking

Eén en ander moet nog vertaald worden in een tweede Europese richtlijn die reeds in de steigers staat: de richtlijn rond administratieve samenwerking. Samen met de herziene spaarrichtlijn moet die zorgen voor een Europese standaard voor de uitwisseling van fiscale gegevens, in lijn met de OESO-standaard én met de Amerikaanse FATCA-wetgeving.

Bettel benadrukte dat hij geen woordbreuk zal plegen en zijn goedkeuring zal intrekken mocht over enkele maanden blijken dat de onderhandelingen met de vijf landen op niets uitdraaien. "Luxemburg heeft garanties gevraagd en gekregen. Over enkele weken wordt de richtlijn goedgekeurd."