Overheid mag gegevens voortaan slechts één keer vragen

De plenaire Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd waardoor federale overheidsdiensten voortaan geen gegevens van burgers en bedrijven meer mogen opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn. Enkel N-VA en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. De nieuwe wet vermindert de administratieve last en verhoogt de efficiëntie van de federale overheid.

Via "authentieke bronnen" (de dienst die de oorspronkelijke gegevens opvraagt en beheert) en de kruispuntbanken kunnen FOD's binnen de eigen organisatie heel wat gegevens vinden die ze nodig hebben. Daarvoor kunnen ze het rijksregisternummer of ondernemingsnummer gebruiken. Toch moeten burgers en bedrijven nog vaak meermaals dezelfde informatie doorgeven aan verschillende overheidsdiensten.

Door de nieuwe wet mogen de diensten gegevens die al beschikbaar zijn binnen de federale overheid niet meer opnieuw vragen aan burgers en bedrijven. Zij moeten de bestaande gegevens opzoeken in de databanken. Het hergebruik van beschikbare gegevens leidt vanzelfsprekend tot een vermindering van de administratieve lasten, verbetert de dienstverlening en verhoogt de efficiëntie van de federale overheid.

De wet kent meteen ook dezelfde waarde toe aan elektronische formulieren als aan papieren formulieren. Zo wordt het gebruik van elektronische formulieren verder gepromoot. Voorwaarde is wel dat elektronische formulieren zo moeten ontworpen zijn dat ze ook de toets van het only once-prinicpe doorstaan.