Staking bij Antwerpse postsorteercentrum X

In het sorteercentrum Antwerpen X van Bpost is een 24 urenstaking aan de gang. Volgens het personeel is de werkdruk is te hoog en zijn er ook problemen met de vakantieregeling. Ook de samenwerking met een aantal leidinggevenden verloopt stroef, zeggen de vakbonden.
Copyright 2012

De staking is volgens Paul Beyers van ACV-Transcom vooral een signaal naar de nationale directie van Bpost. "De Antwerpse directie zit in een strak budgettair keurslijf en kan niet ingaan tegen de richtlijnen uit Brussel", zegt hij. "Maar Bpost is een erg winstgevend bedrijf geworden, het personeel is dan ook van mening dat er wat minder streng kan worden omgesprongen met werknemers op het vlak van werkdruk. Die loopt nu bij momenten erg hoog op, onder meer op het vlak van het aantal stukken dat per uur moet worden behandeld, en door reorganisaties wordt dat alleen nog maar erger."

Het personeel van het Antwerpse sorteercentrum legt het werk neer, maar tot een blokkering komt het volgens de vakbonden niet. "We willen een signaal geven zonder het bedrijf of de klanten al te zeer te schaden", zegt Beyers. "Daarom kozen we ook een vrijdag uit en zullen we bovendien toestaan dat zendingen worden afgeleid naar de sorteercentra van Brussel of Gent. Zo kunnen producten die dringend verwerkt moeten worden, toch nog snel ter plaatse geraken."

"Staking grotendeels opgevolgd"

"We hadden opgeroepen om om 6 uur te beginnen", stelt Beyers. "Toch hebben een aantal chauffeurs het werk al om middernacht neergelegd. Daardoor is niet alle post op zijn plaats geraakt, maar het grootste gedeelte wel", klinkt het nog.

"Er is een zestal mensen van de circa 45 tot 50 personeelsleden aan het werk gegaan, dus de staking is zo goed als algemeen", gaat Beyers voort. De vakbondsman verwacht bovendien dat het personeel bij de latere shiften op vrijdag, die op 14 uur en 19.30 uur starten, de staking ook goed zal opvolgen.

"We zullen alles in het werk stellen opdat er zo weinig mogelijk impact zou zijn voor de klanten", aldus Bpost-woordvoerder Piet Van Speybroeck.

Bij Antwerpen X werken ongeveer 300 mensen en elke dag worden er een kleine 2 miljoen poststukken behandeld.