Werkloosheid in België afgelopen jaar licht gestegen

De werkloosheid in België is het afgelopen jaar opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde werklozen is in 2013 met 0,8 procent gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. België blijft het wel gevoelig beter doen dan het Europees gemiddelde.

Uit het rapport blijkt dat België het afgelopen jaar 651.059 uitkeringsgerechtigde werklozen telde. Dat zijn er 5.269 meer dan een jaar ervoor, ofwel een stijging van 0,8 procent. De RVA spreekt van een beperkte stijging gezien de uitzonderlijke context van de langdurige slechte conjunctuur waarin we ons bevinden. België kende de afgelopen twee jaar namelijk nauwelijks tot geen economische groei.

Ondanks die lichte stijging doet België het wel nog steeds beter dan het Europees gemiddelde. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad bedraagt in België 8,4 procent. Dat terwijl het EU-gemiddelde en het gemiddelde van de eurozone respectievelijk 8,4 en 12,1 procent bedraagt.

Werkloosheid steeg het sterkst in Vlaanderen

In Vlaanderen steeg de werkloosheid het afgelopen jaar het sterkst met 6,8 procent. In Wallonië was dat 2,3 procent en in Brussel 0,6 procent. Ondanks die grootste stijging in Vlaanderen blijft de totale werkloosheidsgraad daar veel lager dan in de twee andere regio's.

De werkloosheid bij jongeren steeg opvallend sneller dan die in de hogere leeftijdsklassen. Zo was er een stijging van 4,9 procent op te merken bij de groep -25-jarigen. Bij de 25-49 jarigen was dat 3,7 procent, bij de +50-jarigen ging het over 2,9 procent. Dat komt voornamelijk omdat de activeringsmaatregelen, waaronder het Activa-plan, de tewerkstelling van langdurige of oudere werklozen voort ondersteund hebben.

Het plan dat gericht is op de laaggeschoolde jongeren die langer dan een jaar werkloos zijn, werd pas vanaf 1 juli vorig jaar gevoelig versterkt met aanzienlijke voordelen voor de ondernemingen. Daardoor is de stijging van de jongerenwerkloosheid in de loop van het jaar wel vertraagd.

Opvallend is nog dat de stijgende werkloosheid vooral mannen (+ 6,1 procent) en in veel mindere mate vrouwen (+ 0,7 procent) treft.

Aantal werklozen met bedrijfstoeslag gedaald

Voor het eerst sinds 1995 is ook het aantal personen dat een uitkering ontvangt voor een loopbaanonderbreking of tijdskrediet gedaald. De daling bedraagt 0,9 procent in 2013. Dat is vooral te verklaren door de hervormingen die in 2012 en 2013 werden ingevoerd.

Ook het aantal vrijgestelde oudere werklozen en het aantal werklozen met bedrijfstoeslag, de vroegere bruggepensioneerden, zijn ook gedaald met respectievelijk 8,1 en 3,2 procent. Die evolutie wordt beïnvloed door een kleinere instroom, maar vooral door een grotere uitstroom naar het pensioenstelsel.

"Ergste van de crisis is achter de rug"

Tot slot blikt het rapport ook vooruit. Volgens de RVA tonen meerdere indicatoren aan dat het ergste van de crisis achter de rug is. Zo zouden we volgens de Nationale Bank in 2014 een lichte groei van de werkgelegenheid kennen. Dat zal, gezien de groei van de beroepsbevolking, echter niet genoeg zijn om een nieuwe toename van de werkloosheid te vermijden. De stijging van de werkloosheid in 2014 wordt geraamd op 9.700 extra personen.

De RVA zegt ook nog dat België kampt met structurele problemen die slechts traag opgelost geraken. Zo blijven de uitstroompercentages van werklozen naar werk laag, in het bijzonder voor de risicogroepen. Het aantal langdurig werklozen blijft hoog, ook al is het aanzienlijk gedaald bij de -50-jarigen. En ook de verschillen tussen de regionale werkloosheidspercentages blijven zeer groot, klinkt het.