Aantal tbc-besmettingen blijft dalen

Het aantal tuberculosebesmettingen blijft dalen. Dat zegt het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid naar aanleiding van de wereldtuberculosedag maandag. Ook het aantal gevallen van multiresistente tuberculose blijft al acht jaar stabiel.
Science Photo Library

Van de 987 geïdentificeerde tbc-gevallen uit 2012 kwamen er 312 uit Brussel, 415 uit Vlaanderen en 260 uit Wallonië. Na een opflakkering van het aantal gevallen van 2008 tot 2011 werd in 2012 opnieuw een daling ingezet. Hoewel officiële cijfers voor 2013 nog ontbreken, zou die dalende trend zich vorig jaar doorgezet hebben.

Het agentschap Zorg en Gezondheid zegt dat een aanzienlijk deel van de tbc-patiënten (24 procent) in een zorgwekkende situatie verkeert: asielzoekers, illegalen, daklozen, gevangenen en hiv-positieven.

"Gezien de sterke link tussen tuberculose en armoede hadden we eigenlijk wel een stijging verwacht", zegt Wouter Arrazola de Oñate van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT). Dat de daling zich doorzet, heeft mogelijk te maken met het feit dat "ons land zich niet heeft laten verleiden tot het zwaar besparen op sociale zekerheid en gezondheidsbudgetten".

Dodelijke, resistente varianten van tuberculose vormen wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid, benadrukt Artsen Zonder Grenzen. De organisatie roept overheden, farmaceutische bedrijven en onderzoekers op nieuwe behandelingen te vinden om de besmettelijke ziekte te bestrijden en levens te redden.

Pharma.be benadrukt het belang van de Belgische farmaceutische bedrijven in de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen tuberculose. De belangenorganisatie wijst op de tijdelijke "voorwaardelijke" vergunning die het European Medicines Agency (EMA) op 6 maart gaf voor een innovatief antibioticum (bedaquiline), dat multiresistente pulmonaire tbc-gevallen behandelt. "Het is circa 40 jaar geleden dat voor het laatst een nieuw anti-tbc-middel werd ter beschikking gesteld", zegt Pharma.be.