Staande ovatie na postuum eredoctoraat Gerard Mortier

De twee weken geleden overleden opera-intendant Gerard Mortier heeft vanavond aan de Universiteit Gent een postuum eredoctoraat en een staande ovatie gekregen. De universiteit reikte ook vijf andere eredoctoraten uit.

Na de stoet der togati brak de Gentse rector Anne De Paepe met de protocollaire traditie om alle gasten met hun titels en hoedanigheden één voor één te vernoemen. Ze wilde daarmee de persoonlijke band tussen aanwezigen en de instelling in de verf zetten.

De twee weken geleden overleden opera-intendant Gerard Mortier kreeg postuum een eredoctoraat, dat in ontvangst genomen werd door dramaturg Jan Vandenhouwe. De aanwezigen gaven Mortier een staande ovatie. "Wij beschouwen de postume uitreiking van het eredoctoraat aan Mortier dan ook als een ultiem eerbetoon aan een vooraanstaand muziek- en operakenner die voor zijn visionaire inzichten internationaal een enorme erkenning genoot", aldus rector De Paepe. "Hij was een onbegrensd talentvolle persoonlijkheid, die voortleeft in de rijke intellectuele erfenis die hij ons nalaat."

Professor Daniël Biltereyst, die het eredoctoraat vanuit de vakgroep Politieke en Sociale Wetenschappen uitreikte, verduidelijkte dat Mortier als UGent-alumnus wereldwijd geroemd werd om zijn streven om klassieke muziek in een hedendaagse crossmediale context en op een maatschappelijk significante wijze te presenteren.

Vijf andere laureaten

Ook vijf geleerden kregen een wetenschappelijk eredoctoraat: de Belgische professor Francis Halzen (University of Wisconsin) voor de IceCube, die met een kubieke kilometer de grootste neutrinodetector ter wereld is, Professor Marc Vidal (Harvard Medical School), één van de grondleggers van de systematische, grootschalige netwerkanalyse van interacties tussen eiwitten in de cel. Ook professor Harrison Barrett (University of Arizona) voor zijn onderzoek op het vlak van beeldvorming en -verwerking, in het bijzonder rond wiskundige modellering van medische beeldvormingsprocessen.

Professor Shaker A. Zahra (Carlson School of Management), één van de meest geciteerde onderzoekers binnen het vakgebied van de bedrijfseconomie, kon er om gezondheidsredenen niet bijzijn, maar liet zijn vrouw het eredoctoraat in ontvangst nemen. Professor Walter Lorenz, rector Free University of Bozen-Bolzano en autoriteit inzake de studie van sociaal werk in de ruimere Europese context werd in België de eerste eredoctor in het sociaal werk.