Nog geen duidelijk Vlaams kader voor dienstencheques

Het is nog steeds niet duidelijk wie zich zal buigen over de dienstencheques in Vlaanderen. Door de zesde staatshervorming wordt deze bevoegdheid vanaf 1 juli al overgedragen van het federale naar het Vlaamse niveau. Vanaf 1 januari 2015 worden ook de budgetten en het personeel overgeheveld. Momenteel is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verantwoordelijk voor de dienstencheques. Verschillende sociale partners maken zich ongerust over het gebrek aan voorbereidingen aan Vlaamse kant. Dat schrijft De Tijd.

"Er is een tweederde meerderheid nodig in het parlement om de dienstencheques als federale materie te behouden. Maar het zou toch grappig zijn dat sommige partijen eerst meer bevoegdheden eisen en nu door het gebrek aan voorbereiding vragen te stemmen om die bevoegdheden bij de federale overheid te laten", zegt federaal secretaris van ABVV Jef Maes op Radio 1.

Als er geen oplossing uit de bus komt, dreigt Vlaanderen volgens Jef Maes vanaf volgend jaar zonder dienstencheques te vallen. De sociale partners in het beheerscomité van de RVA vrezen dat Vlaanderen de deadline niet zal halen, en dat de RVA mogelijk zijn verantwoordelijkheid zal moeten voortzetten. Het arbeidsrecht en de sociale zekerheid blijven in ieder geval een federale bevoegdheid.

Niets om ons zorgen over te maken volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). "Op vraag van Vlaanderen zijn er samenwerkingsprotocollen afgesloten met de federale regering zodat de dienstverlening na de overdracht gegarandeerd zal blijven", zegt hij op Radio 1.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) houdt zich alvast klaar voor een eventuele overdracht. "Wij staan klaar, al is er natuurlijk geen 100 procent zekerheid zolang de beslissing niet is genomen", zegt woordvoerster Bartelijne Van den Boogert aan De Tijd.