Het korte geheugen van politiek correct Nederland - Jan Van Duppen

De resultaten van de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen waren rampzalig voor de regeringspartijen PvdA en VVD. Succes boekten vooral de lokale partijen, D66, SP en de PVV van Geert Wilders. Met het oog op de nakende kiesronde voor het Europees parlement werd dit alles vakkundig onder de mat geveegd door een hysterische campagne tegen Geert Wilders die zijn aanhang ’minder Marokkanen’ beloofde.

Verontwaardiging

Reflexmatig reageerde de goegemeente van het zuivere geweten en het hart op de juiste (linkse) plaats met een nooit geziene golf van verontwaardiging over zoveel racisme tegen de hedendaagse ’joden’ van Nederland. Het lot van de joden tijdens en na de tweede wereldoorlog in Nederland stemt immers nog steeds tot schaamte. ’Minder’ werd ’meer’ uitdijend als waarschuwing voor een ietwat kluchtige herhaling van de geschiedenis over Duitsland en Vlaanderen met zelfs prognoses over het uiteenspatten van Wilders eenmanspartij.

In haar boek ’Door Spinoza’s Lens’ citeert Tinneke Beeckman de joods-Nederlandse filosoof Spinoza over dit fenomeen: ’Verontwaardiging ontaardt makkelijk in een soort weerwraak, omdat ze een vorm is van haat. (...) Verontwaardiging geldt niet als morele graadmeter omdat ‘verontwaardiging slechts het masker van billijkheid draagt’.

Etnisch monopolie

Huidig PvdA-voorzitter en kamerlid Hans Spekman pleitte in 2008 als woordvoerder armoedebeleid en asielzaken voor een keiharde aanpak van Marokkaanse probleemjongeren: ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen. Als je ze alleen maar een waarschuwing of een boete geeft, lachen ze je uit. En van een celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep. Je moet ze zo aanpakken dat ze hun status juist verliezen. Dat is het enige dat werkt.’

Huidig politiek leider van de PvdA Diederik Samsom wist in 2011 na een jaar in het geheim als straatcoach te hebben gewerkt in Amsterdam dat Marokkaanse jongeren een 'etnisch monopolie' hebben op straatoverlast. De aanpak van de Marokkanenproblematiek noemde hij toen 'een enorm zwakke plek' van zijn partij. Hij pleitte voor een hardere, duidelijkere en eerdere aanpak van overlastgevers: ’Het triomfalisme bij die jongens, de wetenschap dat ze zich onaantastbaar voelen, en dat ook zijn. Dat gaat door merg en been. Het tast het zelfvertrouwen van de politie aan, het zelfvertrouwen van Nederland.'

Werkloos of in de bijstand

Twee jaar geleden omschreef het Sociaal en Cultureel Planbureau het aandeel van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren in de criminaliteit ’schrikbarend'. Van alle Marokkaanse jongens tussen 12 en 23 jaar was 65 procent wel eens aangehouden.

Intussen blijkt uit de nieuwste cijfers van het SCP dat de werkloosheid onder de niet-westerse migranten in Nederland ruim driemaal zo hoog is als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent. Bij jongeren is het zelfs 28 tegen 10. Ook hier scoren Nederlanders van Marokkaanse afkomst ruim boven gemiddelde. Niet-westerse migranten zitten voor 12 procent in de bijstand tegen 2 procent autochtone Nederlanders. En toch verschijnen steeds meer Oost-Europeanen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De nieuwe gemeenteraden zullen de volgende maanden geconfronteerd worden met de door de regering VVD-PvdA regering rigoureus opgelegde krimp in thuiszorg, ouderen- en jeugdzorg, cultuur, sport en de bijstand.

Met het falen van de rijksoverheid zullen deze klussen geklaard worden door lokale partijen en andere winnaars van deze verkiezingen, ook in de grootste steden. In Rotterdam houdt de PvdA nog 8 van 14 zetels. Leefbaar Rotterdam haalde 14 zetels, bijna 30 procent van de stemmen in een stad met meer dan de helft inwoners met migratieachtergrond.
Gelijke rechten kan je wel hebben, maar eerst moet je ze verwerven, door ze te verdienen dan wel te veroveren. Dat is ook in Nederland zo.

Europese verkiezingen

Liberale justitieminister en oud-burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, veroordeelde Wilders’ minder-Marokkanen oproep als walgelijk en verzette zich niet tegen politiediensten die voorgedrukte formulieren aanmaakte om klacht in te dienen tegen Geert Wilders wegens racisme. De nucleaire top in Den Haag heeft voor de politiediensten nog voorrang op de massale aangifte tegen Wilders.

Minister-president Rutte (VVD) verklaarde ná de verkiezingen dat hij nooit nog met Wilders als (gedoog-)partner beleidsmaatregelen wil realiseren, in tegenstelling tot zijn eerste kabinet dat de noodzakelijke meerderheid in het parlement precies van diezelfde Geert Wilders kreeg.

De kans is groot dat behoudens meer afhakende kandidaten voor het Europees parlement de anti-EU lijst van Wilders’ PVV bij zoveel gratis landelijke publiciteit nog twee maand garen spint.

Fatsoenlijk rechts?

Nederland mag hopen dat organisatorische onkunde en interne tegenstellingen die ook de partij van Pim Fortuyn de das omdeden, de PVV eerder treffen dan de gevolgen van de Hozny rap clip ’Geertje’ op youtube. De islamitische rapper uit Sneek speelt tijdens zijn aanklacht tegen Wilders met zijn ’pipa’-pistool waarna een geblondeerde blanke geknield voor een groene vlag uit respect voor het geloof wordt geëxecuteerd opdat het kind van Hozny later zou kunnen zeggen: ’Mijn vader was pas een echte ereman.’ 

Nederland mag evenzeer hopen dat er een nieuwe rechtse partij met meer fatsoen en organisatietalent de PVV kiezers onderdak biedt eer nog erger komen zal.

Het West-Europese sociaal model van de verzorgingsstaat faalt door de economische en financiële crisis en kraakt onder het eigen succes. Het grote sociale verhaal blijkt niet meer dan een dunne deklaag als de stormwind van de geschiedenis opsteekt. Veiligheid en sociale zekerheid krijgen voor veel burgers de bijklank van verhalen uit een vergeten tijd.

'Als het ons gelukt zou zijn van Europa een overtuigender project te maken, dan waren de immigranten uit deze regio de meest vooraanstaande ambassadeurs van Europa geweest, de grootste voorvechters van Europa’s progressieve waarden. Maar die kans hebben we gemist. (…) Terwijl we ervan kunnen uitgaan dat de gordel van onzekerheid onze buitengrenzen minder veilig zal maken, zullen de toenemende sociale fricties met migranten uit deze regio en de infiltratie van de radicale islam, hoe klein het aantal echte extremisten in Europa ook zal blijven, binnen onze grenzen een kruitvat zijn.’ Jonathan Holslag, De kracht van het paradijs.

(De auteur is huisarts in Rotterdam en voormalig parlementslid voor de SP.A.)
 

lees ook