KU Leuven start met masteropleiding islamitische theologie

De KU Leuven start vanaf het academiejaar 2014-2015 met een eenjarige opleiding "islamitische theologie en godsdienstwetenschappen". Het betreft een optie binnen de master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. De opleiding kwam tot stand in overleg met Vlaamse moslimgemeenschappen, UGent en Universiteit Antwerpen.

In deze opleiding wordt de islam bestudeerd vanuit historisch, thematisch en vergelijkend perspectief. De studenten maken kennis met de manieren waarop binnen de islam over geloof en leven wordt nagedacht en de uitdagingen en kansen van een gelovig engagement in een West-Europese context.

De opleiding staat open voor iedereen die over een academisch bachelordiploma beschikt. Voor professionele bachelors, bijvoorbeeld een leraar secundair onderwijs, zijn schakelprogramma's of verkorte academische bachelors voorzien.

Het masterdiploma geeft toegang tot beroepen zoals consulent in de moslimgemeenschap en leraar "islamitische godsdienst". De KU Leuven wil deze eenjarige opleiding binnen een vijftal jaren uitbouwen tot een volwaardige bachelor- en masteropleiding, die ook opleidt tot iman.

Volgens Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet, die de opleiding dit jaar steunt met 140.000 euro en de volgende jaren telkens 160.000 euro heeft voorzien, is de opleiding het resultaat van het overleg dat hij organiseerde tussen de moslimgemeenschap, onderwijswereld en politie.

Rik Torfs, rector van de KU Leuven, wijst op het grote belang van de kennis van levensbeschouwingen om te komen tot een goede samenleving. Lieven Boeve, decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, hoopt te kunnen starten met 10 tot 20 studenten.