Meer werklozen door hogere leeftijdsgrens vrijstelling

België telde in februari 446.622 vergoede werklozen. Dat zijn er 13.959 of 3,2 procent meer dan in februari vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de RVA heeft vrijgegeven.

De jeugdwerkloosheid daalde 1,8 procent. Een stijging was er bij de middenleeftijdgroep (+1,5 procent), en de 50-plussers (+10,4 procent). Die forse stijging is het gevolg van het effect van de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

In Vlaanderen bedroeg de stijging in februari 7,4 procent, in het Waals gewest 0,4 procent en in Brussel 1,5 procent.

De kortdurige werkloosheid steeg met 3,5 procent. Bij de werklozen die tussen één en twee jaar werkloos zijn, bedraagt de stijging 6,5 procent en bij de langdurig werklozen bedraagt de stijging 1,6 procent.

Zowel bij de mannen (+4,8 procent) als de vrouwen (+1,3 procent) steeg de werkloosheid.

De tijdelijke werkloosheid daalde 26,2 procent, als gevolg van de gunstige weersomstandigheden.