Uittocht Nederlandse partij PVV gaat onverminderd door

De uittocht van PVV'ers na de gewraakte uitspraken van de Nederlandse partijleider Geert Wilders over Marokkanen is nog niet gestopt. Vandaag verlieten de provinciale statenleden Henk Scherer (Utrecht) en Daniël ter Haar (Gelderland) de partij.

Het Utrechtse statenlid Scherer gaf toelichting bij zijn besluit om op te stappen. Hij doet dat "uit overwegingen van fatsoen en geloofwaardigheid". Scherer, die 3 jaar voor de PVV in het provinciebestuur zat, noemde de uitspraken van Wilders over "minder Marokkanen" walgelijk. Ook Ter Haar, sinds 2011 lid van Provinciale Staten in Gelderland, vertrekt om die reden.

Fractieleider Marjolein Faber van de PVV in Gelderland zegt "de hele ophef" rond de uitspraak van partijleider Wilders niet te begrijpen. "Iedereen kent sinds de oprichting van de PVV onze standpunten en de bijbehorende context. Er zijn mensen die deze koppeling gewoon niet willen zien en hun kans grijpen om een hetze tegen de PVV te voeren", zegt ze.

De huidige voorzitter van de Senaatsfractie van de PVV, Marcel de Graaff, gaat de kar trekken voor de verkiezingen van het Europees Parlement voor de partij die de Europese Unie het liefst snel ziet verdwijnen.

Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer hebben laten weten niet meer te willen samenwerken met de PVV, maar ze zullen moties van die partij nog wel steunen als ze het er inhoudelijk mee eens zijn.