Verplicht andere studiekeuze voor slechte eerstejaars KU Leuven?

De KU Leuven onderzoekt de mogelijkheid om eerstejaars die bijzonder slecht presteerden te verplichten van studierichting te veranderen. Het idee komt van de Rechtenfaculteit waar kon worden aangetoond dat 93 procent van de studenten die tijdens het eerste jaar voor minder dan 1 op 5 vakken slaagden het diploma nooit zullen halen. De helft van de eerstejaars in dat geval blijft echter toch verder rechten studeren. Dat staat te lezen in het studentenblad Veto.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid had aan de Onderwijsraad van de KU Leuven gevraagd om deze maatregel al vanaf volgend academiejaar te mogen invoeren voor dergelijke studenten met een studie-efficiëntie van minder dan 20 procent, maar dit werd geweigerd omdat de Leuvense alma mater dit niet aan slechts één faculteit kan toestaan.

De dienst datamanagement van de KU Leuven onderzoekt voor alle opleidingen het verband tussen studie-efficiëntie en slaagkansen. Op basis hiervan zal de Onderwijs binnenkort een beslissing nemen. Invoering kan pas ten vroegste vanaf het academiejaar 2015-2016.

Decaan Bernard Tillemans van de Faculteit Rechtsgeleerdheid stelt in Veto dat er bij dergelijke maatregelen wel verzachtende omstandigheden moeten kunnen ingeroepen worden zoals bijvoorbeeld het overlijden van een naast familielid van de studenten tijdens de examenperiode. Uit het studentenblad blijkt dat alvast de vice-rectoren Onderwijsbeleid en Studentenbeleid het idee genegen zijn, net als de studentenkring VRG van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Sander Liekens van VRG vindt dat ook moet rekening gehouden worden met het percentage dat de student haalde op al zijn examens samen.