Vlaamse overheid betaalt 6,06 miljoen euro huurpremies in 2013

De Vlaamse overheid betaalde in 2013 voor 6,06 miljoen euro huurpremies uit aan gezinnen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals vijf jaar ononderbroken op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Sinds de maatregel in 2012 werd ingevoerd, kregen al 5.342 gezinnen de premie uitgekeerd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Valerie Taeldeman (CD&V).

Het gemiddelde bedrag van de maandelijkse huurpremie bedroeg 141,01 euro in december 2013. Het aantal rechthebbenden evolueerde in de loop van vorig jaar tussen 3.404 in december en 3.860 in februari. Eind vorig jaar versoepelde de Vlaamse regering de voorwaarden. Zo komt men al na vier jaar wachtlijst in aanmerking en werden ook de maximumhuurprijzen verhoogd.

lees ook