"We begrijpen reflex universiteiten, maar het is een slecht idee"

De studenten zijn niet enthousiast over het voornemen van de KU Leuven om eerstejaarsstudenten die slecht presteren, verplicht naar een andere richting te sturen. Volgens de Vlaamse vereniging van Studenten moeten de leerlingen al in het secundair onderwijs een betere oriëntering krijgen.

Het idee om studenten verplicht naar een andere richting te sturen, komt van de Rechtenfaculteit waar kon worden aangetoond dat 93 procent van de studenten die tijdens het eerste jaar voor minder dan 1 op de 5 vakken slaagden het diploma nooit zullen halen. Nochtans blijft de helft van de eerstejaars in dat geval toch voort rechten studeren.

Maar de studenten zien het plan niet zitten. "We begrijpen de reflex van de universiteiten, maar we vinden het een erg slecht idee", zegt Bram Roelant, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten. "Het probleem wordt op die manier immers te laat aangepakt. Wie van het middelbaar naar het hoger onderwijs overstapt, krijgt eigenlijk geen enkele mogelijkheid om zich te oriënteren. Daarom pleiten wij voor een oriënteringstraject, dat al start in het secundair onderwijs."