Actiecomités vragen behoud van Parkveld in Heverlee

Op de gemeenteraad van Leuven hebben enkele lokale actiegroepen een vurig pleidooi gehouden voor het behoud van de open ruimte op het Parkveld in Heverlee. Er werden 1.418 handtekeningen van Leuvenaars verzameld, en dus konden de actiegroepen, volgens het gemeentedecreet, dit agendapunt toelichten.

Leuven heeft al meer dan twintig jaar plannen om op het Parkveld, dat nu nog landbouwzone is, woningen en een ambachtelijke bedrijvenzone in te richten. Maar die werden na klacht van een lokale groep al tot drie keer teruggefloten door de Raad van State.

Volgens de actiegroepen is er wegens leegstand op een aanpalende bedrijvenzone, "geen bewezen nood is aan een nieuwe ambachtelijke zone". Er zouden ook geen nieuwe woningen nodig zijn, omdat die nood via de bestrijding van leegstand verholpen kan worden. Bebouwing van het Parkveld zou bovendien mobiliteitsproblemen creëren en zeer goede landbouwgrond teniet doen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) stelde dat er geen reden is om momenteel het debat over het Parkveld opnieuw te openen omdat er geen voorstel op tafel ligt inzake de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied.

Als de Vlaamse regering zo'n voorstel op tafel legt, dan kan volgens Devlies iedereen zijn mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek. De meerderheid (CD&V en SP.A) verwierp om die reden het voorstel van de actiegroepen om aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) een signaal te sturen dat Leuven het Parkveld wil behouden.