Gaat de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering na 25 mei omhoog?

Zowel CD&V, Open VLD, Groen, de SP.A als de N-VA overwegen een verhoging van de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering om het verstrekken van zorg aan hulpbehoevenden betaalbaar te houden. Dat is vanavond gebleken tijdens Het Grote Verkiezingsdebat over Gezondheid en Welzijn in Gent. Alle partijen toonden zich tevens een voorstander van een rationalisering binnen het ziekenhuiswezen.

Aan de faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent vond vanavond Het Grote Verkiezingsdebat over Gezondheid en Welzijn plaats op initiatief van het Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet Vlaanderen.

CD&V-voorzitter Wouter Beke, SP.A-voorzitter Bruno Tobback, Groen-voorzitter Wouter Van Besien, Europees Parlementslid Philippe De Backer (Open VLD) en senator Louis Ide (N-VA) deden er elk hun visie uit de doeken over welke prioriteiten de volgende Vlaamse en federale regeringen moeten stellen op vlak van welzijn en gezondheidszorg. Hoewel allusies op "The muppet show" en "Dallas" niet uit de lucht waren, leverde het debat toch enkele opvallende conclusies op.

"Ja, maar..."

Zo bleek dat alle partijen een verhoging van de persoonlijke bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering overwegen om het verstrekken van zorg aan hulpbehoevenden betaalbaar te houden. De N-VA en Open VLD gingen evenwel niet verder dan de belofte dat ze een verhoging van die bijdrage "bespreekbaar" achten en erover willen debatteren.

Beke antwoordde wel volmondig "ja" op de vraag of de bijdrage de hoogte in moet. Momenteel bedraagt die € 25 per persoon ouder dan 25. Toch hoeft een hogere bijdrage volgens hem niet per se een bijkomende belasting te betekenen. "Dankzij de 6e staatshervorming heeft Vlaanderen meer fiscale autonomie. We kunnen dan ook compenseren door de personenbelasting te verlagen."

Tobback hechtte weinig geloof aan die gedachtegang. "Of het geld nu wordt gevonden bij een hogere zorgbijdrage of bij de belastingen: de bevolking betaalt sowieso." Daarom pleitte hij voor een hogere zorgbijdrage op voorwaarde dat die inkomensgebonden is. Eenzelfde geluid was te horen bij Van Besien.

Efficiëntiewinsten

Ook wat de federale ziekteverzekering betreft, zaten bijna alle partijen op dezelfde lijn. Op de N-VA na, meenden alle gesprekspartners dat de uitgaven in de gezondheidszorg de komende jaren 1,4% à 1,5% mogen stijgen bovenop de inflatie en mits het boeken van efficiëntiewinsten. Van Besien sprak zelfs over een stijging met 1,9%. "Dit wordt ook zo naar voren geschoven door het federaal planbureau", stelde hij.

Ide was het hiermee niet eens. Hij meende dat efficiëntiewinsten op zich kunnen volstaan om de stijgende uitgaven te dekken. "Het budget van de federale ziekteverzekering bedraagt momenteel 27 miljard euro. Daarvan kan zeker 1 miljard euro worden afgeroomd door efficiëntiewinsten. Bijkomende uitgaven bovenop de inflatie zijn dan ook niet nodig."

"Het ziekenhuislandschap moet veranderen"

Tot slot kwam ook het onderwerp van de ziekenhuisfinanciering ter sprake. Over erelonen en supplementen voor eenpersoonskamers bleef de onenigheid groot, maar wat betreft een rationalisering binnen het ziekenhuiswezen stonden de neuzen wél in dezelfde richting.

"Het ziekenhuislandschap moeten veranderen", meende De Backer. "We moeten ziekenhuizen clusteren. Niet alle ziekenhuizen moeten alle behandelingen aanbieden." Een gelijkaardig geluid was bij Tobback te horen. "Specialisatie is aangewezen voor duurdere en complexe behandelingen", meende hij. "De nazorg kan dan weer dichter bij huis gebeuren." Ook Beke liet verstaan dat niet alle ziekenhuizen in de toekomst nog alle behandelingen zullen uitvoeren.

lees ook