Gouverneur schorst begroting van Edegem

De Antwerpse gouverneur heeft het financieel meerjarenplan van de gemeente Edegem geschorst, en dus ook de begroting van dit jaar. Aanleiding is een klacht van de CD&V-oppositie tegen een bedrag van 5 miljoen euro dat ingeschreven is bij de inkomsten. Volgens de oppositie zal de gemeente dat bedrag nooit kunnen innen.

Het is Koen Snyders, de vroegere burgemeester van Edegem die nu voor CD&V in de oppositie zit, die de klacht heeft ingediend. De 5 miljoen euro moet van bouwpromotoren komen. Zij zouden het bedrag betalen aan de gemeente, als bepaalde gronden, die nu nog recreatiegebied of kmo-zone zijn, ingekleurd worden als woonzone, zodat de promotoren er kunnen bouwen.

Over dat geld wordt dus nog onderhandeld, maar burgemeester Koen Metsu (N-VA) is ervan overtuigd dat het er wel komt. Volgens Metsu is er wel meer geld ingeschreven in de begroting dat er nog niet is, maar is er wel zekerheid dat het geld er zal komen. Volgens de burgemeester hebben bouwpromotoren in het verleden daar ook al voor betaald. 

Om de schorsing van het meerjarenplan op te heffen, moet Edegem het plan opnieuw verdedigen bij het Vlaamse Agentschap voor Binnenlands Bestuur.