ING lost voorlaatste deel van Nederlandse staatssteun af

De Nederlandse bank ING betaalt op 31 maart een bedrag van 1,225 miljard euro terug aan de Nederlandse staat, 817 miljoen euro aan aflossing en 408 miljoen euro aan rente en premie. Dat maakte de bank en verzekeraar bekend. De laatste betaling van 1,025 miljard euro vindt uiterlijk in mei 2015 plaats.

ING betaalt eind maart 100 miljoen euro meer terug dan in november 2012 was afgesproken met de Europese Commissie, die toeziet op eerlijke concurrentie. Dat heeft onder meer te maken met rentevoordelen die ING heeft behaald door de vervroegde aflossing van een tweetal leningen, en die van de toezichthouder gebruikt moesten worden om de staatssteun sneller terug te betalen. De laatste termijn valt 100 miljoen euro lager uit.

De Nederlandse staat hielp ING in 2008 met een kapitaalinjectie van 10 miljard euro door de kredietcrisis heen. Dat bedrag wordt terugbetaald volgens een met de Europese Commissie overeengekomen aflossingsschema. Volgend jaar verwacht het financiële concern het hele bedrag, plus 3,5 miljard euro aan rente en premie, volledig te hebben afgelost.

Onlangs kwam al een einde aan de garantstelling door de Nederlandse staat voor de portefeuille Amerikaanse "rommelhypotheken" waar ING tijdens de kredietcrisis mee worstelde. Het restant van de portefeuille is door de overheid met winst verkocht via een aantal veilingen. Dat leverde de schatkist per saldo 1,4 miljard euro op.