Meer pensioenklachten van mensen met gemengde loopbaan

Ondanks de pensioenhervorming heeft de Ombudsdienst Pensioenen minder klachten gekregen dan de voorbije jaren. Er zijn wel meer klachten gekomen van mensen met een gemengde loopbaan, die zowel voor de overheid als voor de privé-sector hebben gewerkt.

De pensioenhervorming heeft het aantal verzoeken bij de Ombudsdienst Pensioenen het voorbij jaar niet doen stijgen, integendeel. Exact 1.796 (toekomstig) gepensioneerden vonden in 2013 de weg naar de Ombudsdienst. In 2012 waren dat er nog 1.823 en in 2011 zelfs 1.967.

Toch zijn niet alle problemen met de pensioenberekening en -uitbetaling opgelost. Zo was het voorbije jaar meer dan de helft van de klachten (56 procent) gegrond. In meer dan acht op de tien gevallen van zo'n gegronde klacht kon de Ombudsdienst via bemiddeling een positief resultaat voor de klager bekomen.

Vooral de gemengde loopbaan -goed voor 40 procent van alle gepensioneerden- veroorzaakt nog problemen. Van Der Steen haalde het voorbeeld aan van een gepensioneerde voor wie de ingangsdatum van zijn pensioen verschillend berekend werd in het stelsel van ambtenaar en in het stelsel van werknemer. Deze man moest het hierdoor vier maanden zonder één van zijn pensioenen stellen.

"De beslissing van de pensioendiensten was volledig correct, maar we roepen enerzijds op aan de diensten om sneller te beslissen, en aan de toekomstig gepensioneerde om zich goed te informeren", zegt de ombudsman.

"Verschillende stelsels samenbrengen is werk van lange adem"

De ombudsman vraagt dat de verschillende pensioendiensten nog meer met elkaar samenwerken. Maar in een snelle harmonisering van de drie pensioensystemen (ambtenaar, werknemer, zelfstandige) lijken zowel minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) als zijn collega van Middenstand Sabine Laruelle (MR) niet te geloven.

"De verschillen tussen de drie pensioenstelsels zijn historisch zeer groot", zegt De Croo. "Bij elke hervorming zorgen we ervoor dat we ze meer naar elkaar brengen, maar dat is een werk van lange adem."

Ombudsman Tony Van Der Steen stelde vast dat de beleidsmakers veel aanbevelingen ter harte hebben genomen. "In sommige domeinen, bijvoorbeeld bijverdienen naast het pensioen, zijn de problemen zelfs volledig verdwenen", klinkt het.

Meest gelezen