Stichting tegen Kanker trekt ten strijde tegen zonnecentra

De Stichting tegen Kanker trekt ten strijde tegen zonnecentra met een eisenbundel en de oprichting van de kersverse Alliantie voor de Preventie van Huidkanker. Dat meldt ze dinsdag in een persbericht. De stichting reageert daarmee op een persbericht van de federale overheidsdienst Economie, van 14 maart, waaruit blijkt dat in 2013, net als in voorgaande jaren, slechts een kleine minderheid van gecontroleerde zonnecentra volledig conform de wet was.

"De rampzalige situatie met betrekking tot de veiligheid van de zonnebankcentra, vermeld in het rapport van de FOD Economie, toont het belang aan om de krachten te bundelen en aan de alarmbel te trekken", begint de Stichting tegen Kanker. Ze kondigt daartoe een alliantie aan van twintig organisaties, waaronder naast de Stichting tegen Kanker en de Vlaamse Liga tegen Kanker ook onder meer Kind en Gezin en Test-Aankoop.

De alliantie, die zich ook breder richt op UV-preventie, komt alvast met vier duidelijke eisen met betrekking tot zonnecentra. Ze wil een verplichte registratie van alle zonnecentra, meer en strengere controles op de naleving van de wet, een verbod op misleidende reclame, en een publicatie van de inspectieresultaten van de gecontroleerde centra.

Voorts blijft de Stichting tegen Kanker benadrukken dat "gezondheid en zonnebank niet samen gaan". Ze citeert verschillende studies die aantonen dat er "voldoende bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen huidkanker en het gebruik van zonnebanken", en dat het gebruik van zonnebanken het risico op huidkanker gevoelig verhoogt. De stichting vindt het dan ook jammer dat de overheid het heeft over de '10 geboden van de zonnecultus', "waarmee ze de indruk wekt dat er een een veilig gebruik van zonnebanken bestaat". De stichting sluit dit echter uit. "Met iedere blootstelling verhoogt het risico op huidkanker."