Wordt papieren maaltijdcheque dan toch afgeschaft?

Het ziet ernaar uit dat de papieren maaltijdcheques dan toch worden afgeschaft. Vanaf 1 januari 2016 zou enkel nog worden betaald met elektronische maaltijdcheques. Dat is althans het unanieme advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR), waarin alle werkgevers en vakbonden zitten.
BB_M23B M2

De raad is vandaag bijeengekomen over de kwestie. Hij stelt voor om tot oktober volgend jaar nog papieren maaltijdcheques uit te reiken. Die zouden nog gelden tot uiterlijk 31 december 2015. Daarna kan dus enkel nog betaald worden met elektronische maaltijdcheques.

Op dit ogenblik aanvaardt bijna vier op de tien handelaars al elektronische maaltijdcheques, maar dat cijfer moet volgens de NAR nog hoger. Met de bedrijven die de cheques uitgeven, is afgesproken dat ze hier mee zullen voor zorgen. Het is nu aan de nieuwe regering om dit advies van de Nationale Arbeidsraad in een wet om te zetten.