"Meccano en Oosterweel verschillen weinig qua overkappingsmogelijkheden"

De Antwerpse gemeenteraadsleden hebben woensdagavond tijdens een themacommissie duiding gekregen bij de veelbesproken plan-MER voor de Oosterweelverbinding en de andere studies die tot het Valentijnsakkoord van de Vlaamse regering leidden.

Vooral de resterende overkappingsmogelijkheden van de Antwerpse ring kwamen aan bod. Afgevaardigden van het studiebureau Antea en de BAM, die de Oosterweelverbinding moet realiseren, stelden dat er op dat vlak weinig verschil is tussen het Meccano- en het Oosterweeltracé.

Onder meer Groen-raadslid Wouter Van Besien vroeg zich af wat de keuze voor het Oosterweeltracé zal betekenen voor de mogelijkheden om de ring ooit te overkappen. Volgens Antea en BAM zal dat afhangen van veiligheidsoverwegingen, maar zou er nauwelijks een onderscheid zijn indien het Meccanotracé was gekozen. "De bedenkers van het Meccanotracé willen maximale overkapping bereiken door de ring uit het Europese snelwegennetwerk te halen, maar de door Vlaanderen gehanteerde tunnelnormen zijn even streng", klinkt het.

BAM-CEO Jan Van Rensbergen beloofde dat bij het verdere insleuven van de ring in het kader van de Oosterweelverbinding de wanden in ieder geval stevig genoeg zouden worden gemaakt om een overkapping alvast technisch mogelijk te houden.

Net als eerder in het Vlaams Parlement dook ook nu weer de discussie op rond het doorrekenen van de gekozen exploitatievoorwaarde van gedifferentieerde tol voor alle tracés. Paul Arts (Antea) herhaalde dat op basis van de uitgevoerde studies een voldoende accurate inschatting gemaakt is van alle scenario's. Hij erkende wel dat de Vlaamse regering afwijkt van het advies van de plan-MER als de tol niet voor personenwagens zou gelden. "Maar het hele tolsysteem moet nu sowieso nog verder onderzocht en uitgewerkt worden", besloot hij.