"Tijdens winter mogelijk extra productiecapaciteit nodig"

In het geval dat de reactoren Doel 3 en Tihange 2 dicht zouden blijven, is er tijdens de winterperiode nood aan extra productiecapaciteit. Dat zegt Elia, beheerder van het hoogspanningsnet. Elia analyseert momenteel de gevolgen van het stilleggen van de centrales.

Doel 3 en Tihange 2 werden gisteren door Electrabel stilgelegd nadat tests op de reactoren niet de verwachte resultaten hadden opgeleverd. Daarmee bevindt België zich weer in de situatie van 2012, toen beide reactoren al eens werden stilgelegd toen "scheurtjes" werden gevonden in beide reactorkuipen. Onderzoek wees uit dat het om waterstofvlokken ging. Sinds juni 2013 werden de reactoren weer opgestart.

België slaagde er wel in de winter van 2012-2013 door te raken zonder black-outs, maar in januari was de toestand eventjes kritiek door het wegvallen van de 2.000 MW van Doel 3 en Tihange 2. Ons land was tijdens die winter structureel afhankelijk van invoer. "Geen ideale situatie", luidt het bij Elia.

De kans bestaat dus dat België de komende winter opnieuw met een gelijkaardig scenario wordt geconfronteerd. Hoogspanningsnetbeheerder Elia, die instaat voor het evenwicht op het stroomnet, analyseert daarom de gevolgen op korte, middellange en lange termijn, aldus een woordvoerster.

Indien de centrales deze winter ook dicht blijven, is er alvast nood aan extra productiecapaciteit, zegt Elia-woordvoerster Barbara Verhaegen. Dat kan door het heropstarten van bijvoorbeeld gasgestookte centrales die vandaag stilliggen wegens onrendabel, of het afschakelen van grote industriële verbruikers die zich daarvoor kandidaat stellen.

Elia moet overigens vanaf dit jaar een strategische reserve voorzien tijdens de winter, indien de staatssecretaris voor Energie dat nodig acht. Dat gebeurt na analyse en advies van Elia en de federale overheidsdienst Energie over de situatie en risico's voor de bevoorradingszekerheid. Concreet zal dan een bepaald volume bepaald worden dat moet klaarstaan om te kunnen worden ingezet bij dreigende bevoorradingsproblemen. Dat zal dan gebeuren door bijvoorbeeld het afschakelen van industriële sites of opstarten van centrales.

Momenteel is het uitvallen van de centrales goed op te vangen. De elektriciteitsmarkt doet zijn werk. Er kan meer stroom naar ons land worden ingevoerd vanuit Nederland en Frankrijk. Electrabel startte ook flexibele centrales op, om de bevoorrading te blijven garanderen.

"Groen licht van FANC en regering onverantwoord"

Het opnieuw uitvallen van Doel 3 en Tihange 2 is voor Greenpeace eens te meer een sein dat de reactoren definitief moeten sluiten. Het groen licht van het FANC en de regering in 2013 was "onverantwoord", aldus de milieuorganisatie.

Greenpeace wijst erop dat het groen licht voor de heropstart er kwam nog voor het beëindigen van alle noodzakelijke tests. Tot op vandaag kunnen Electrabel en het FANC niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak is van de scheurtjes, aldus Greenpeace.

Daarom bepleit de organisatie de definitieve sluiting en een versnelde omschakeling naar een efficiënter en hernieuwbaar energiebeleid.