De Lijn: een vervoersorganisatie met ambitie

Aan plannen had De Lijn de voorbije jaren geen tekort. Toch is niet elk voorstel op applaus onthaald.

De Vlaamse verkiezingen van 2009 waren goed voor een wissel van de wacht aan het hoofd van vervoersmaatschappij De Lijn. Sinds 2002 werd die geleid door Ingrid Lieten, maar zij werd gevraagd minister voor de SP.A te worden in de nieuwe Vlaamse regering. Toch bleef ze indirect de band met haar voormalige werkgever behouden want naast de portefeuilles van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Media en Armoedebeleid kreeg ze ook die van Vlaamse Overheidsbedrijven toegewezen. Sinds haar vertrek staat Roger Kesteloot aan het hoofd van De Lijn.

De voorbije jaren toonde De Lijn zich herhaaldelijk erg ambitieus in haar plannen om het openbaar vervoersnet in Vlaanderen uit te breiden en te verbeteren. Zo maakte de maatschappij in april 2009 bekend dat ze tegen 2020 liefst 810 kilometer nieuwe tramlijnen wilde aanleggen. Vooral rond de steden Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel werden grote uitbreidingsprojecten aangekondigd, maar ook de kust en Limburg werd een forse groei van de capaciteit beloofd. Zo moet tegen 2018 een sneltram de stadscentra van Hasselt en Maastricht met elkaar verbinden.

Toch konden de plannen van De Lijn geregeld op kritiek rekenen. Verschillende nieuwe lijnen zouden niet of te weinig rendabel zijn. Ballonnetjes als het terugdringen van het openbaar vervoer op het platteland ten voordele van de dienstverlening in de stad, werden op protest onthaald. Ook de beslissing die De Lijn in mei 2012 nam om het nachtnet in Gent af te schaffen wegens budgettaire redenen, kon op weinig begrip rekenen. Begin 2014 trokken de Vlaamse regering en het stadsbestuur samen zo’n 900.000 euro uit om ’s nachts opnieuw bussen te laten rijden. Tegen de zomer moet dat het geval zijn.

Gratis voor 65-plussers?

Een ander oud zeer is het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, een dossier dat met de regelmaat van de klok op tafel wordt gelegd en dit vooral in budgettair onzekere tijden. Ook tijdens de afgelopen legislatuur werd er een duchtig woordje over gediscussieerd.

Tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement in januari 2014 bleek dat enkel de SP.A zich onverkort voorstander toont van het behoud van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Alle andere partijen zijn van mening dat De Lijn meer flexibiliteit en autonomie moet krijgen bij het vastleggen van tarieven. Voor de verkiezingen zou sowieso niks meer worden veranderd. Het is aan de volgende Vlaamse regering om hierover een beslissing te nemen. Of juist niet.

Conclusie? De voorbije jaren hebben De Lijn en de Vlaamse regering verschillende grote en nieuwe projecten aangekondigd. Meer dan eens werd het licht op groen gezet voor deze of gene nieuwe tramlijn of de bestelling van tig nieuwe tramstellen voor steden als Gent en Antwerpen. Op de concrete realisatie van het merendeel van deze plannen, blijft het vooralsnog wachten.

lees ook