Manifestatie in Brussel tegen Amerikaanse en Europese militaire politiek

In de marge van de Amerikaans-Europese top hebben zowat 220 mensen van de organisatie CNAPD (Coordination nationale pour la paix et la démocratie) om 12.30 uur actiegevoerd voor het Europees Parlement in Brussel. Ze droegen de slogan "Ontwapenen om te ontwikkelen".

Bij elke sirene gingen de manifestanten op de grond liggen om hun steun te betuigen met alle slachtoffers van gewapende conflicten in de wereld.

"President Obama en de Europese Unie hebben de Nobelprijs voor de Vrede gekregen en we willen ter gelegenheid van hun ontmoeting herinneren aan de waarde van die titel", legt Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw, uit.

"Met twee vertegenwoordigen zij meer dan 60 procent van de militaire uitgaven wereldwijd. Het zou veel nuttiger zijn om te investeren in socio-economische ontwikkeling van de landen in het zuiden om conflicten te voorkomen." De manifestanten herinnerden ook aan de beloftes over nucleaire ontwapening in het non-proliferatieverdrag.

De CNAPD is eveneens gekant tegen het trans-Atlantisch partnerschapsakkoord. "De liberalisering van handel en financiën zal een ramp zijn voor het Europese en Amerikaanse volk", luidt het. "Het vrijhandelsakkoord dat Noord-Amerika heeft afgesloten met Noord-Amerika heeft een negatieve impact gehad op de arbeidsomstandigheden, delokalisaties en lonen."