Meemoeders hoeven eigen kinderen niet meer te adopteren

In de commissie justitie van de Senaat is het voorstel goedgekeurd om de meemoeder in een lesbisch koppel dat samen een kind krijgt ook juridisch als ouder te erkennen. Als het lesbisch koppel gehuwd is, wordt de echtgenote van de moeder van het kind automatisch meemoeder. Wanneer het koppel niet gehuwd is, kan de meemoeder het kind erkennen.
Normann Hochheimer, Frankfurt

Door de nieuwe regeling zijn de afstammingsregels die gelden voor heterokoppels voortaan ook van toepassing op lesbische koppels.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd ingediend door Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) en voorzag ook een regeling voor homokoppels die een kind willen krijgen en een verbod op commercieel draagmoederschap. Maar het voorstel bleek te uitgebreid om nog voor de ontbinding van het parlement goedgekeurd te raken.

Daarom werd gekozen om in te stemmen met een amendement dat de oorspronkelijke tekst vervangt door het wetsvoorstel van Els Van Hoof (CD&V) dat zich beperkt tot de lesbische koppels.

"Noodzakelijke stap in de strijd tegen discriminatie"

"Elf jaar nadat het mogelijk werd voor personen van hetzelfde geslacht om te huwen en zeven jaar nadat het voor hen mogelijk werd om een kind te adopteren, is dit een nieuwe en noodzakelijke stap in de strijd tegen de discriminatie van lesbische koppels", stelde Jean-Jacques De Gucht.

Els Van Hoof (kleine foto) wees erop dat de bestaande situatie allesbehalve wenselijk was en dat het politiek draagvlak om hieraan een einde te maken groot was. "Als twee vrouwen samen kiezen voor een kind, moeten ze dezelfde kansen kunnen krijgen als heterokoppels. Met deze regeling krijgen de kinderen een dubbelzijdige afstammingsband met zijn wensouders, wat het kind beter beschermt."

Bart Laeremans (Vlaams Belang) protesteerde fel tegen de manier waarop de behandeling van het wetsvoorstel en de stemming verliep. Hij was de enige die tegen stemde. De Kamer moet het voorstel nog goedkeuren.