Politieke benoemingen: van deze tijd of achterhaalde praktijk?

Een nieuwe structuur voor de spoorwegen betekende ook een nieuw rondje politiek gehakketak over wie de nieuwe entiteiten moest gaan leiden.

Uiteindelijk hakte de regering in september vorig jaar hierover de knoop door, al leidde die beslissing tot een stoelendans over de grenzen van de spoorwegen heen.

Topman van de FOD Sociale Zekerheid Frank Van Massenhove werd tot zijn eigen grote verbazing aangesteld tot topman van de NMBS, maar liet die kelk om gezondheidsredenen even later alweer aan zich voorbijgaan. In allerijl werd Jo Cornu als vervanger aangewezen. Luc Lallemand bleef gewoon aan als topman van Infrabel. De CEO van de NMBS-Holding Jannie Haeck zag zijn functie in rook opgaan en verkaste naar de Nationale Loterij.

In één beweging werd voormalig CD&V-minister Stefaan De Clerck benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom. Johan Decuyper, de kabinetschef van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V), werd op het hoogste schavotje bij Belgocontrol gezet. Het vele geschuif van de regering kon op weinig begrip rekenen langs de kant van de oppositie. “Het is onwaarschijnlijk dat platte politieke benoemingen anno 2013 nog kunnen”, hekelde Groen-Kamerfractieleider Stefaan Van Hecke. “Het is bovendien onbegrijpelijk dat Selor, het onafhankelijke selectiebureau van de federale overheid, volledig buiten spel wordt gezet. Nochtans kan het instaan voor een geloofwaardige selectieprocedure.”

lees ook