Senaatscommissie keurt aanpak "schaduwbankieren" goed

Ook de Senaatscommissie Financiën heeft nu de striktere regels voor het "alternatief investeringsbankieren" goedgekeurd. Dat ontwerp zet een Europese richtlijn ter zake om in de Belgische wet.

Het ontwerp zet de Europese richtiljn inzake AIFM om in de Belgische wetgeving. In mensentaal heet dat "Alternative Investment Funds Manager Directions", ook alternatief investeringsbankieren of schaduwbankieren genoemd.

Omdat dat soort bankieren buiten het publiek om wordt gevoerd, waren die tot nu toe niet onderworpen aan de normale wetgeving voor financiële instellingen. De voorbije crisis heeft echter aangetoond dat dat soort van soms lucratieve, maar ook erg risicovolle activiteiten grote gevolgen kunnen hebben voor de instellingen zelf.

Daarom heeft de Europese wetgeving nu een richtlijn opgelegd, die moet ingevoerd worden in de wetgeving van de lidstaten. Wie dat soort activiteiten uitvoert, moet voortaan beschikking over een vergunning. Die wordt gekoppeld aan minimumeisen inzake kapitaal, de kwaliteiten van de uitvoerder, verloningen en het nemen van risico's. Ook moet dat soort activiteiten voortaan geschieden onder toezicht van de beurswaakhond FSMA.

Meest gelezen